Coördinator/celhoofd cel mobiliteit 1FM (FAGG) (m/v/x)

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24068

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Doel van de functie: Als leidinggevende van de Cel Mobiliteit ben je verantwoordelijk voor het effectief beheren van de twee pijlers binnen de cel: buitenlandse zendingen en wagenparkbeheer. Je leidt en coördineert de activiteiten van het team, waarbij je focust op het efficiënt organiseren van buitenlandse zendingen en het beheren van het wagenpark, inclusief dienstvoertuigen in leasing en aangekochte dienstvoertuigen. Daarnaast ben je nauw betrokken bij het opstellen van overheidsopdrachten met betrekking tot operationele leasing van dienstvoertuigen en het bepalen van technische specificaties voor andere overheidsopdrachten. Je volgt nieuwe trends rond mobiliteit op en streeft continu naar procesverbeteringen en optimalisaties binnen de cel.

Verantwoordelijkheden:

Leidinggeven en coördineren:

 • Aansturen, coachen en motiveren van het team binnen de Cel Mobiliteit.
 • Zorgen voor een efficiënte taakverdeling en optimale samenwerking tussen teamleden.
 • Organiseren van teamvergaderingen en rapporteren aan hoger management.

Buitenlandse zendingen:

 • Verantwoordelijk voor het organiseren van buitenlandse zendingen voor de 3 organisaties.
 • Berekenen van forfaitaire vergoedingen verbonden aan buitenlandse zendingen.
 • Zorgen voor een vlotte afhandeling van alle administratieve taken gerelateerd aan buitenlandse zendingen.

Wagenparkbeheer:

 • Beheren van dienstvoertuigen in leasing en aangekochte dienstvoertuigen.
 • Opstellen en beheren van planningen voor onderhoud en vervanging van voertuigen.
 • Coördineren van procedures met betrekking tot schade, verzekeringen en brandstofbeheer.

Trendanalyse en procesoptimalisatie:

 • Volgen van nieuwe trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit.
 • Identificeren van mogelijkheden tot procesverbetering en optimalisatie binnen de Cel Mobiliteit.
 • Voorstellen van innovatieve oplossingen en implementeren van verbeteringsinitiatieven.

 

Opgelet:

Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Werkgever

Het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (FOD Volksgezondheid) en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) zijn gezamenlijk verhuisd naar een nieuw gebouw. Deze verhuis markeerde een cruciale stap in onze gezamenlijke inspanningen om efficiënter te opereren en nauwer samen te werken.

Als gevolg van deze samensmelting is er één facilitaire dienst gecreëerd, die ondersteuning biedt aan alle drie de organisaties. Deze dienst, genaamd "One Facility Management" of kortweg "1FM", zorgt voor een geïntegreerde en gestroomlijnde aanpak van facilitaire processen en dienstverlening.

Binnen de structuur van 1FM is de Cel Mobiliteit opgericht als onderdeel van de "Ondersteunende Diensten". De Cel Mobiliteit speelt een centrale rol in het beheer van mobiliteit gerelateerde activiteiten en zet zich in voor het bevorderen van efficiënt en duurzaam mobiliteitsbeheer voor alle medewerkers van FAGG, FOD Volksgezondheid en RIZIV.

Competenties

Competenties en troeven

 

 • Leiderschap: Vermogen om effectief een team te leiden, te motiveren en te coachen om gezamenlijke doelen te bereiken.
 • Organisatorisch vermogen: In staat zijn om complexe activiteiten te organiseren, prioriteiten te stellen en deadlines te halen binnen de Cel Mobiliteit.
 • Communicatievaardigheden: Sterke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden om effectief te kunnen communiceren met teamleden, management en externe belanghebbenden.
 • Analytisch denkvermogen: Het vermogen om gegevens te analyseren, trends te identificeren en op basis daarvan weloverwogen beslissingen te nemen.
 • Probleemoplossend vermogen: In staat zijn om snel en effectief op te treden bij problemen en geschikte oplossingen te vinden om deze op te lossen.
 • Samenwerking: Goede samenwerkingsvaardigheden om effectief te kunnen samenwerken met interne en externe belanghebbenden, inclusief het werken aan het bedrijfsvervoerplan en het opstellen van overheidsopdrachten.

 

Opgelet:

Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Aanbod

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Duur van de opdracht: maximum 12 maanden.

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie: gelieve je kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken
 2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

 

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief EN een recent cv ten laatste op 14/05/2024 naar talentexchange@fagg-afmps.be met het referentienummer.

Extra info

De deelnemende organisaties van het Talent Exchange-netwerk zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing,...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Nele Steens
  Ik ben erg trots op onze bijdrage tijdens de coronacrisis.
  Nele Steens
  Klinisch evaluator
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Nele Steens
 • Portret Anne Mathy
  Er is geen onderlinge rivaliteit, iedereen staat altijd klaar om een andere collega een handje te helpen.
  Anne Mathy
  Wetenschappelijk dossierbeheerder
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Anne Mathy
 • Portret Joëlle Warlin
  Ik heb in mijn job veel contact met andere wetenschappers.
  Joëlle Warlin
  Wetenschappelijk evaluator
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Joëlle Warlin
 • Voor onze taken wordt er rekening gehouden met de workload van iedereen.
  Nele Meganck
  Wetenschappelijk dossierbeheerder
  -
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  More about Nele Meganck