Information manager (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24080

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

De directie Organisatieontwikkeling is op zoek naar een information manager om haar team te versterken. 

De taken van de information manager zijn het ontwikkelen van een informatiebeheer- en archiveringsbeleid binnen de FOD Binnenlandse Zaken met het oog op het optimaal beheren van de informatiestromen binnen de FOD via een meerjarig actieplan met alle partners.

 Concreet zal je :

 • de gebruikersbehoeften analyseren (interviews afnemen bij projectpartners, enquêtes organiseren, DPO, ...),
 • deelnemen aan de ontwikkeling van het ontwerpbeleid in samenwerking met alle belanghebbenden (bvb. Information Security Manager, ....),
 • een meerjarig actieplan opstellen,
 • en de uitvoering ervan ondersteunen en controleren.

De information manager speelt een essentiële rol om de verschillende belanghebbenden binnen de FOD samen te brengen, met name het management, de deskundigen op het gebied van procesbeheer, de IT-afdeling, enz. Vanuit een ondersteunende en coördinerende rol werk je o.a. nauw samen met het ICT-team, de verschillende experts, de Data Protection Officer en de Information Security Officer.

Vanuit jouw coördinerende rol binnen IBZ kan je rekenen op de ondersteuning van een netwerk van informatiebeheerders.

Werkgever

De missie van de Directie Organisatieontwikkeling is om bij te dragen tot de optimale werking van IBZ, door het aanbieden van kwalitatieve producten en diensten aan haar klanten, in samenwerking met interne (Corporate, Facility,…) en externe partners.

Om haar missie te vervullen, heeft de Directie Organisatieontwikkeling een aantal doelstellingen vastgelegd, namelijk: 

1. Het ondersteunen van de Directeur-Generaal P&O en zijn team met het oog op het verbeteren van de dienstverlening van de AD P&O - Facility en de HR- en Facility functies, en aldus bij te dragen tot het behalen van de doelstellingen van de FOD, wat impliceert:

• het optimaal beheer van processen, projecten en kennis binnen IBZ;

• het monitoren van de HR- en Facility-strategie, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van Enterprise Architectuur management.

2. Het aanbieden van een gemeenschappelijke methodologie voor het beheer van processen, projecten en kennis binnen IBZ.

3. Het verbeteren van het beheer van processen, projecten en kennis binnen de FOD door middel van een via co-creatie uitgewerkte visie (onder meer via het DO-netwerk en het Portfoliocomité).

FOD Binnenlandse Zaken

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen,… FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse Zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan zesduizend medewerkers verdeeld over de zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Digitale Innovatie & Oplossingen en Identiteit & Burgerzaken), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale Diensten van de Gouverneurs).

Competenties

Competenties:

 • Je hebt een passie voor informatiebeheer.
 • Je combineert teamgeest met autonomie.
 • Je plant en organiseert zelfstandig je werk.
 • Je neem initiatief en verantwoordelijkheid.
 • Je bent klantgericht.
 • Je hebt  goede communicatievaardigheden.
 • Je bent in staat om jezelf uit te dagen.
 • Je bent bereid om je kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

Pluspunten:

 • Ervaring in informatiebeheer.
 • Affiniteit met digitalisering van ICT.
 • Goede kennis van Office 365 en ervaring met de implementatie en het gebruik van document management systemen zoals SharePoint.
 • Project management skills.

Ontwikkelingsaanbod:

 • Naast een grondige on-the-job coaching krijg je de mogelijkheid om opleidingen te volgen om je kennis verder te ontwikkelen.

Aanbod

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Je behoudt jouw huidige salarisschaal. De FOD waar je momenteel tewerkgesteld bent, blijft verantwoordelijk voor de uitbetaling van jouw loon.

Duur van de opdracht: maximum 12 maanden.

Terbeschikkingstelling via een Talent Exchange-overeenkomst.

Je behoudt jouw huidige weddeschaal en sociale voordelen.

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie: gelieve je kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken.
 2. Gesprek (+/- 1u): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht.

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent CV naar Jobs.NL@ibz.be, met vermelding van de jobtitel. Gelieve ook zeker aan te geven in welke organisatie je momenteel werkt en met welk statuut.

Extra info

De deelnemende organisaties van het Talent Exchange-netwerk zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand