Administratief deskundige (m/v/x)

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24084

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

B

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://www.talentexchange.be/nl  

Ben je op zoek naar een tijdelijke opdracht als administratief deskundige? Heb je affiniteit met cijfers? In het kader van het beheer van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten (hierna "het Plantenfonds" genoemd) is de dienst Sanitair Beleid Dieren en Planten op zoek naar 1 administratief deskundige voor het beheer van de inkomsten van het Solidariteitsfonds voor aardappeltelers, die tussen 01/07/2024 en 01/09/2024, wanneer het hem of haar het beste uitkomt, aan de slag kan gaan.

Het doel van het Solidariteitsfonds voor aardappeltelers (een subfonds van het Plantenfonds) is financiële steun te bieden aan Belgische producenten van wie partijen aardappelen moeten worden vernietigd, behandeld of verwerkt wegens (vermoeden van) besmetting door bepaalde schadelijke quarantaineorganismen. Dankzij de verplichte bijdragen van alle aardappeltelers die actief zijn in België, kunnen getroffen telers een vergoeding krijgen wanneer er maatregelen worden genomen om de fytosanitaire situatie te behouden en te verbeteren. In 2023 zijn de reserves van het Solidariteitsfonds gedaald tot onder de drempel van 1.500.000 euro die voorzien is in het KB van 5/12/2004, waardoor de verplichte bijdragen opnieuw geïnd worden in 2024.  

De deskundige zal verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de facturen voor de verplichte bijdragen aan het Solidariteitsfonds voor aardappeltelers, met de steun van het coördinerend team. De deskundige zal ook verantwoordelijk zijn voor de opvolging van het facturatieproces (in het bijzonder de opvolging van inningen en aanmaningen, en de behandeling van klachten). Hij/zij zal ook regelmatig verslag uitbrengen aan zijn/haar team en aan de bijdragende sectoren over de stand van het facturatieproces.

Meer informatie over het Solidariteitsfonds voor aardappeltelers vind je op de daaraan gewijde pagina op de website van de FOD VVVL.

JOBINHOUD

Je belangrijkste taken zijn: 

 • Je ziet toe op de correcte berekening en opmaak van facturen;
 • Je zorgt voor een correcte opvolging en controle van de betaling van facturen, in nauwe samenwerking met de dienst Budget en Beheerscontrole, en je neemt daartoe de nodige maatregelen (met name het tijdig opstellen en versturen van aanmaningen, het opstellen van creditnota's, enz.);
 • Je bent verantwoordelijk voor het ontvangen, verwerken, opvolgen en beantwoorden van klachten, en om de verwerking van klachten te vergemakkelijken, neem je indien nodig telefonisch contact op met de bijdrageplichtigen;
 • Je zorgt ervoor dat alle documenten en dossiers met betrekking tot het facturatieproces voor het Solidariteitsfonds voor aardappeltelers correct worden gearchiveerd;
 • Je rapporteert regelmatig aan de hiërarchie en aan de relevante sectoren over de status van het facturatieproces;
 • Je werkt nauw samen met de diensten ICT en Budget en Beheerscontrole om eventuele problemen met het facturatieproces snel te signaleren en op te lossen.

Werkgever

Het betreft een vacature bij de cel Plantenbescherming van de dienst Sanitair Beleid Dieren en Planten binnen het Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding.

De cel Plantenbescherming is verantwoordelijk voor het opstellen van nationale en internationale fytosanitaire normen en regels om de verspreiding van organismen die schadelijk zijn voor planten en plantaardige producten te voorkomen (en zo de veiligheid van de voedselproductie te beschermen), het volgen van de ontwikkelingen in wetenschappelijke technieken en kennis met betrekking tot organismen die schadelijk zijn voor planten, en het doorgeven van informatie over plantenbescherming om een correcte uitvoering van regelgeving en normalisatie mogelijk te maken.

Tot haar taken behoren ook het beheer en de strategische aansturing van het Plantenfonds.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het “One World, One Health”-principe, door de gezondheid in al haar facetten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, van dieren en planten en van voeding. De FOD wil een referentiepunt zijn op het vlak van gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren. Om dat te bereiken, wil de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie zijn die steunt op competente en autonome medewerkers met zin voor verantwoordelijkheid die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.

Ontdek de FOD op onze website of op YouTube.

https://www.health.belgium.be/nl

Competenties

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://www.talentexchange.be/nl

Gedragsgerichte competenties 

 • Je bent toegewijd en toont de wil en ambitie om resultaten te genereren en je neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de ondernomen acties.
 • Je ondersteunt interne en externe klanten met transparantie, integriteit en objectiviteit, biedt hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je bent in staat om persoonsgegevens correct te verwerken.

Opgelet! Motivatie wordt als bijzonder belangrijk beschouwd voor de functie en weegt zwaarder door in de eindscore (x2).

Troeven

 • Je hebt basiskennis van het boekhoudproces en het boekhoudrecht;
 • Je bent in staat om in een tweetalige omgeving te werken;
 • Je hebt een goede kennis van spreadsheetsoftware (Excel) en databases;
 • Je hebt een goede kennis van MS Office.
 • Je bent in staat de wetteksten met betrekking tot het Plantenfonds te interpreteren en toe te passen.

Aanbod

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://www.talentexchange.be/nl 

Duur van de opdracht : 12 maanden

Huidige salaris package (zie organisatie van oorsprong)

Telewerk is mogelijk.

Werkregime: Voltijds

Procedure

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht 

Aangezien er soms veel kandidaten niet voldoen aan de voorwaarden, willen we je alvast informeren dat we geen sollicitaties zullen aanvaarden van mensen die geen deel uitmaken van een overheidsorganisatie.

Solliciteren

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties:https://www.talentexchange.be/nl

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 3 juni 2024 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@health.fgov.be

Extra info

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Natalia Stoyanova
  Je krijgt veel kansen om te groeien en jezelf te ontplooien.
  Natalia Stoyanova
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Natalia Stoyanova
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mijn uren maken het gemakkelijker om mijn privé en beroepsleven te combineren.
  Roselyne Vermeiren
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Roselyne Vermeiren
 • Portret Elisabeth Ellegaard
  We zetten ons met zijn allen in voor een betere gezondheid, een beter milieu en een beter klimaat dat enorme uitdagingen kent.
  Elisabeth Ellegaard
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Elisabeth Ellegaard
 • Portret Stéphanie Baclin
  Bij de federale overheid vind je wel 1000 verschillende profielen, maar ze biedt een plek voor iedereen.
  Stéphanie Baclin
  Expert op het gebied van milieugegevens en -evaluatie
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stéphanie Baclin
 • Portret Mathilde Descombes
  Ik heb me gespecialiseerd in milieurecht want dat is echt de belangrijkste uitdaging van deze eeuw.
  Mathilde Descombes
  Expert biodiversiteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mathilde Descombes
 • Portret Ella Huys
  Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit vormen vandaag de grootste uitdagingen.
  Ella Huys
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Ella Huys
 • Portret Winne Haenen
  Zet je niet aan de kant om te zeggen wat niet goed is bij de overheid, maar bouw mee om ze nog slagkrachtiger te maken.
  Winne Haenen
  Arts-gezondheidsinspecteur
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Winne Haenen
 • Portret Koen Meeus
  Het is bijzonder motiverend om je elke dag te kunnen inzetten om een belangrijke maatschappelijke uitdaging zo goed mogelijk aan te pakken.
  Koen Meeus
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Koen Meeus
 • Icoon medewerker zonder foto
  We zijn een klein team van gemotiveerde mensen die respect hoog in het vaandel dragen.
  Eric Donnay
  Technisch expert, Diensthoofd “Milieuhandhaving op zee”
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Eric Donnay
 • Portret M. Ferroudji
  Ik leer elke dag en het is mogelijk om op alle gebieden te groeien.
  Mohamed Ferroudji
  Arts - Hoofd afdeling Medische Kwaliteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mohamed Ferroudji
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mon travail est stimulant et très varié, et il a souvent un impact significatif sur la santé publique.
  Stefaan Van der Borght
  Expert Public Health Emergencies
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stefaan Van der Borght
 • Portret Philippe Frisson
  Er is een goede balans tussen je werk en je privéleven en je kan je agenda zelf indelen.
  Philippe Frisson
  Arts bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Philippe Frisson
 • Icoon medewerker zonder foto
  Op mijn 52e ben ik opnieuw beginnen studeren en behaalde ik mijn diploma verpleegkunde.
  Marianne
  Verpleegkundige voor Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Marianne