Overkoepelende lesgever Agressiebeheersingstechnieken voor Dienst vreemdelingenzaken (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24090

Taal

Nederlands

Diploma

Hoger secundair

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

C

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Ben jij een enthousiast en dynamisch persoon op zoek naar een job in een boeiende omgeving? Krijg je energie als je samenwerkt met groepen van mensen en voel je de nood om hen de nodige ontwikkelingskansen aan te bieden? Dan is de onderstaande vacature misschien iets voor jou!!

Het personeel in de gesloten centra en bij bureau Transfert van Dienst Vreemdelingenzaken wordt wel eens geconfronteerd met noodsituaties of situaties waarbij agressie kan voorkomen. We zoeken een gepassioneerde lesgever die zich geroepen voelt om al deze medewerkers agressiebeheerstechnieken bij te leren, zodat ze weten hoe te reageren op noodsituaties, deze juist kunnen inschatten en de nodige maatregelen kunnen treffen om incidenten te vermijden.

ALS OVERKOEPELEND LESGEVER

MAAK JIJ HET VERSCHIL

Als overkoepelend lesgever sta je in voor de organisatie en de daadwerkelijke uitvoering van de opleiding Agressiebeheersingstechnieken (ABT). De functie van overkoepelend lesgever valt onder de verantwoordelijkheid van Cel Ontwikkeling en Welzijn van de dienst Human Resources Management van Dienst Vreemdelingenzaken. Bij het uitvoeren van je functie is er steeds een overkoepelende opvolging, evaluatie en samenwerking met enerzijds de opleidingsverantwoordelijke van de dienst HRM en anderzijds met de P&O verantwoordelijken in de gesloten centra en bij Bureau T, alsook de overkoepelende coördinatiecel van de gesloten centra. 

Als overkoepelend lesgever ABT ben je verantwoordelijk voor volgende taken:

 • Je staat in voor de uitvoering en voorbereiding van het lessenpakket van de opleiding ABT. Dit houdt zowel de basisopleiding als de opfrissingscursus in. Nieuw veiligheidspersoneel (incl. directie) krijgt 3 dagen basisopleiding en 6u/jaar opfrissing. Andere personeelscategorieën die in contact komen met bewoners krijgen 1/2e dag/jaar basisopleiding en 3u/jaar opfrissing.
 • Volgende modules komen aan bod in de opleiding ABT:
  • juridische module incl. crisiscommunicatie
  • module veiligheidshouding met afweer- en bevrijdingstechnieken
  • module boeien
  • module escortering en overmeestering
  • module grondtechnieken
  • module gebruik beschermmateriaal
 • Tijdens de opleiding word je bijgestaan door één of meerdere interne lesgevers die mee de oefeningen begeleiden en interveniëren waar mogelijk.
 • Je bent  mee verantwoordelijk voor het voorbereiden van de jaarlijkse planning betreffende de opleiding ABT in de gesloten centra en Bureau T.
 • Je levert een actieve bijdrage in het zoeken van gepaste bijscholingen zowel voor jezelf als voor de interne lesgevers.
 • Je stelt je proactief op in het zoeken naar manieren om de kwaliteit van de opleiding ABT te optimaliseren en je stuurt de activiteiten bij waar nodig. Je gebruikt hierbij de feedback op basis van de evaluaties.
 • Je rapporteert over de vooruitgang van de lessen en je bespreekt eventuele moeilijkheden i.v.m de organisatie en uitvoering van de opleiding ABT aan de opleidingsverantwoordelijke.
 • Je gebruikt aangepaste didactische werkvormen en leermiddelen. Je zal een actieve bijdrage kunnen leveren aan het optimaliseren van het cursusmateriaal.
 • Je zorgt voor een gunstige klasdynamiek die het bereiken van de vooropgestelde leerdoelen faciliteert. Je kan de deelnemers motiveren om deel te nemen en je durft bij te sturen wanneer deelnemers minder juiste gedragingen stellen.

BELANGRIJKE INFO

Het gaat om een functie met standplaats Brussel. De lessen zelf gaan door in het Pacheco-gebouw, alsook ter plaatse in de gesloten centra van Dienst Vreemdelingenzaken (Steenokkerzeel, Holsbeek, Merksplas, Brugge en Vottem).

Je krijgt de kans een volledig opleidingstraject te doorlopen in lesdidactiek en agressiebeheersingstechnieken.

Werkgever

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) staat in voor de uitvoering van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. DVZ stimuleert daarenboven de vrijwillige terugkeer en verzekert de verwijdering van personen in onrechtmatig verblijf.

De gesloten centra van DVZ hebben binnen het kader van het vreemdelingenbeleid als specifieke opdracht vreemdelingen vast te houden met het oog op hun eventuele verwijdering.
In afwachting van een verwijdering, verlenen de centra aan de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid, religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling. De centra vormen hiermee een belangrijk gegeven in de strijd tegen de illegale immigratie.

Bureau Transfert, kortweg ‘Bureau T’, bestaat uit een 150-tal veiligheidsmedewerker-chauffeurs en een 10-tal coördinatoren. Bureau T staat in voor het organiseren van de verschillende vervoersopdrachten die verbonden zijn aan de werking van de gesloten centra. Zo staat Bureau Transfer onder meer in voor het vervoer van de vreemdelingen van en naar de gesloten centra (onder meer vervoer van en naar ziekenhuis, consulaat, ambassade, luchthaven, grens, gevangenis, ander gesloten centrum).

Momenteel werken ongeveer 1000 personeelsleden voor de centrale diensten te Brussel en nog eens een 1000-tal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas, Holsbeek, Zaventem en Vottem.

Meer informatie hierover en de wettelijke regelingen die hierop van toepassing zijn, vind je op de website van Dienst Vreemdelingenzaken (Immigration Office | IBZ). Bekijk ook het filmpje van DVZ.

FOD Binnenlandse Zaken

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen,… FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Ons motto: “uw veiligheid, ons beroep”.

Als FOD Binnenlandse Zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

 

Onze FOD telt meer dan zesduizend medewerkers verdeeld over:

- zes algemene directies:

 • Civiele Veiligheid
 • Nationaal Crisiscentrum
 • Dienst Vreemdelingenzaken
 • Veiligheid & Preventie
 • Identiteit & Burgerzaken
 • Innovatie & Digitale oplossingen

- vier onafhankelijke diensten:

 • Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen
 • de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
 • de Vaste Commissie voor Taaltoezicht
 • de Federale diensten van de Gouverneur

- overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten.

https://dofi.ibz.be/nl

Competenties

 • Je gaat zelfstandig om met problemen en lost ze op. Je zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en je neemt je verantwoordelijkheid op voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transpartante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en je onderhoudt constructieve contacten.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door jouw meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s.

  Troeven:

 • Je beschikt over een basiskennis op vlak van didactiek en agressiebeheerstechnieken of je bent bereid om je hierin te ontwikkelen.
 • Jouw mondje Frans is meer dan oké.
 • Je heb kennis van de wettelijke basis in het gebruik van dwang (in de gesloten centra/bureau T)
 • Je kan je verplaatsen naar de centra met eigen vervoer/trein.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Je motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Aanbod

Opgelet: deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Je behoudt jouw huidige salarisschaal. De FOD waar je momenteel tewerkgesteld bent, blijft verantwoordelijk voor de uitbetaling van jouw loon.

Procedure

Stap 1: analyse van de cv’s op basis van het profiel en de motivatie

Bedankt om jouw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en ons een recent cv en een overtuigende motivatiebrief aan te leveren.

Stap 2: gesprek (ca. 1 uur)

Als jouw profiel overeenstemt met het gevraagde profiel, word je uitgenodigd voor een gesprek bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Het gesprek zal doorgaan in Brussel. Tijdens dit gesprek worden je profiel, je motivatie, ervaring en interesse voor de opdracht besproken.

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet: deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 31 mei 2024 naar het volgende e-mailadres: jobs.NL@ibz.be, met vermelding van de jobtitel.

Gelieve ook zeker aan te geven in welke organisatie je momenteel werkt en met welk statuut.

Extra info

We voeren een actief diversiteitsbeleid en zorgen voor gelijke kansen, gelijke behandeling en gelijke toegang tot selecties voor alle kandidaten.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand