Polyvalent centrumassistent voor het opvangcentrum Zaventem (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24091

Taal

Nederlands

Diploma

Hoger secundair

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

C

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1930 Zaventem

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Voor het opvangcentrum in Zaventem zijn we op zoek naar versterking. We zoeken niet zomaar versterking, maar iemand die net als ons graag de mens centraal stelt. Een waarde die wij zelf hoog in het vaandel dragen.

Als polyvalent centrumassistent ben jij het eerste gezicht en aanspreekpunt bij uitstek voor de bewoners. Je werkt binnen de dienst onthaal, maakt de kamers klaar voor de intrek van nieuwe bewoners en stelt het nodige materiaal, hygiëne- en sanitaire pakketten ter beschikking. Op die manier zorg je voor een vlotte verwelkoming van de bewoners van het opvangcentrum en hun bezoekers. Jouw people skills maken het verschil!  

Hoe ziet een dag er doorgaans uit voor jou?

Je zal voornamelijk instaan voor het ontvangen van nieuwe bewoners en hun bezoekers. Jouw luisterend oor is van groot belang want jij achterhaalt de noden van de bewoners en wijst ze indien nodig door naar de juiste personen of diensten.

Je helpt bij het uitlenen van materiaal en goederen aan de bewoners. Je zorgt ervoor dat de bewoners toegang hebben tot de wasserij en het nodige materiaal. Wanneer bewoners vertrekken, maak jij de lockers leeg en zorg je dat hun bagage klaar is.

Je organiseert, ondersteunt en controleert de klusjes die de bewoners uitvoeren. Je zorgt voor een opleiding van de bewoners, zorgt voor het nodige materiaal en geeft instructies zodat de klusjes goed worden uitgevoerd.

Opdat doorheen de dag alles vlot mag verlopen, is het ook aan jou om te waken over het interne reglement en de veiligheid in het centrum. Daar horen dus ook controles bij. Die kunnen gaan van het checken van de orde en netheid op het terrein en in de gebouwen, alsook het controleren van de identiteitsdocumenten als het uitvoeren van aanwezigheidscontroles, kamercontroles en ongewenst gedrag. Als vlotte communicator spreek jij de bewoners aan bij onregelmatigheden zodat alles vlot en sereen kan verlopen. Verder sta je mee in voor de controle van de algemene (brand)veiligheid en van de elektrische toestellen en installaties in het centrum.

Jij houdt in het centrum de vinger aan de pols en speelt dan ook tijdig in op problemen volgens de bestaande richtlijnen en procedures. Soms moet je ter plaatse gaan als er zich incidenten of crisissituaties voordoen en dan is het aan jou om de situatie te kalmeren. Bemiddelen en communiceren zijn op dat moment gouden skills!

Als het moet, kan je ook de eerste hulp bieden bij kleine ongevallen of contacteer je de hulpdiensten indien nodig.

Tot slot bevat deze vacature ook nog een administratief luikje, want jij vult ook de controlelijsten in en zorgt voor het klasseren en opslaan van gegevens in databanken. Je neemt ook documenten, goederen en materialen in ontvangst en verwijst door naar andere bevoegde diensten of personen. Je staat in voor het beheer van de dienstvoertuigen. Dit houdt in dat je de reservatie en de ter beschikkingstelling van de dienstwagen bijhoudt. Je ziet erop toe dat de reiswijzer bij elke rit is ingevuld met de gebruiker, bestemming, start- en einduur met respectievelijke km-stand.

Zoals je kan lezen, is de functie veelzijdig. Er is dagdagelijks voldoende afwisseling wat de job ook uitdagend en interessant maakt. Goed om weten is ook dat je als polyvalent centrumassistent werkt in een volcontinu systeem (vroege shift 6u00-15u06, late shift 13u30-22u36, nachtshift 21u00-6u06). Je wordt hier uiteraard ook voor vergoed.

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

Werkgever

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) staat in voor de uitvoering van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. DVZ stimuleert daarenboven de vrijwillige terugkeer en verzekert de verwijdering van personen in onrechtmatig verblijf.

Het opvangcentrum in Zaventem is sinds augustus 2022 operationeel. Dit centrum vangt uitsluitend verzoekers om internationale bescherming op waarvoor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een Eurodac 1-hit heeft vastgesteld. Deze hit duidt op een voorgaand verzoek om internationale bescherming in een andere Europese lidstaat.

Vanaf juli 2024 valt het beheer van het centrum volledig onder de verantwoordelijkheid van de Dienst Vreemdelingenzaken. DVZ staat in voor het opstarten van de dossiers met oog op terugkeer. De ondersteunende functie die Fedasil eerder vervulde, met betrekking tot logistiek en opvang binnen het kader van de opvangwet van 12 januari 2007, wordt nu overgenomen door DVZ.

Het opvangcentrum in Zaventem functioneert als een open centrum met oog op terugkeer. De bewoners verblijven gedurende hun Dublinprocedure in het centrum. In afwachting van de beslissing (26quater) die door DVZ genomen wordt, hebben bewoners onder voorwaarden de mogelijkheid zich vrij buiten het centrum te verplaatsen.

De gesloten centra van DVZ hebben binnen het kader van het vreemdelingenbeleid als specifieke opdracht vreemdelingen vast te houden met het oog op hun eventuele verwijdering.
In afwachting van een verwijdering, verlenen de centra aan de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid, religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling. De centra vormen hiermee een belangrijk gegeven in de strijd tegen de illegale immigratie.

Momenteel werken ongeveer 1000 personeelsleden voor de centrale diensten te Brussel en nog eens een 1000-tal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas, Holsbeek, Zaventem en Vottem.

 
Meer informatie hierover en de wettelijke regelingen die hierop van toepassing zijn, vind je op de website van Dienst Vreemdelingenzaken (Immigration Office | IBZ). Bekijk ook het filmpje van DVZ.

 

FOD Binnenlandse Zaken

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen,… FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Ons motto: “uw veiligheid, ons beroep”.

Als FOD Binnenlandse Zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

 

Onze FOD telt meer dan zesduizend medewerkers verdeeld over:

- zes algemene directies:

 • Civiele Veiligheid
 • Nationaal Crisiscentrum
 • Dienst Vreemdelingenzaken
 • Veiligheid & Preventie
 • Identiteit & Burgerzaken
 • Innovatie & Digitale oplossingen

- vier onafhankelijke diensten:

 • Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen
 • de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
 • de Vaste Commissie voor Taaltoezicht
 • de Federale diensten van de Gouverneur

- overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten.

https://dofi.ibz.be/nl

Competenties

Deze vacatures staat open voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van niveau C voor de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Gedragsvaardigheden

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische vaardigheden:

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Troeven:

 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je hebt kennis van vreemde talen en culturen.
 • Je hebt kennis van de tweede landstaal.
 • Je beschikt over een basiskennis van Word, Outlook en internet.
 • Je hebt een rijbewijs B.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet en je motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Aanbod

Opgelet: deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk. 

Je behoudt jouw huidige salarisschaal. De FOD waar je momenteel tewerkgesteld bent, blijft verantwoordelijk voor de uitbetaling van jouw loon.

Procedure

Stap 1: analyse van de cv’s op basis van het profiel en de motivatie

Bedankt om jouw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en ons een recent cv en een overtuigende motivatiebrief aan te leveren.

Stap 2: gesprek (ca. 1 uur)

Als jouw profiel overeenstemt met het gevraagde profiel, word je uitgenodigd voor een gesprek bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Het gesprek zal doorgaan in het open centrum te Zaventem. Tijdens dit gesprek worden je profiel, je motivatie, ervaring en interesse voor de opdracht besproken.

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet: deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 31 mei 2024 naar het volgende e-mailadres: jobs.NL@ibz.be, met vermelding van de jobtitel.

Gelieve ook zeker aan te geven in welke organisatie je momenteel werkt en met welk statuut.

Extra info

We voeren een actief diversiteitsbeleid en zorgen voor gelijke kansen, gelijke behandeling en gelijke toegang tot selecties voor alle kandidaten.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand