Projectverantwoordelijke diversiteit en inclusie (m/v/x)

FOD Beleid en Ondersteuning
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNT24101

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Wil je deel uitmaken van een dynamisch team en meebouwen aan een diverse federale overheid? Wil je een bijdrage leveren aan het inclusieve HR-beleid dat zorgt voor gelijke kansen in allerlei domeinen? Wacht dan niet om te solliciteren.

Jouw taken en verantwoordelijkheden zullen heel gevarieerd zijn:

- Je werkt aan een diversiteits- en inclusiebeleid in het kader voor kernopdrachten van FOD BOSA zoals selecties en het HR-beleid. Je ondersteunt klantenorganisaties in hun beleid of projecten (bv. vragen over de regelgeving, thematische acties m.b.t. handicap, migratieachtergrond, gendergelijkheid).

- Je leidt zelf projecten (bv. projecten ontwerpen en uitvoeren, werkgroepen leiden, resultaten evalueren en rapporteren, bestellingen en evenementen organiseren, communicaties voorbereiden, enquêtes en onderzoeken voeren) zoals die opgenomen staan in het actieplan diversiteit en inclusie.

- Je neemt actief deel aan het federale netwerk inclusie (vb. federale dag van inclusie, Pride acties, infosessies, organisatie van de activiteiten).

- Je ontwikkelt en leidt zelf opleidingen, informatiesessies en workshops, of pedagogische inhoud.

- Je adviseert de beleidsmakers en het management van BOSA over het diversiteits- en inclusiebeleid.

- Je ontwikkelt/houdt je kennis op peil op het vlak van diversiteit en inclusie.

- Je speelt een eerstelijns expertrol in ons Diversiteit en Inclusie team en komt vaak in contact met het publiek (per mail, ter gelegenheid van vergaderingen, werkbezoeken en infosessies met externen of het middenveld bv.). Deze functie brengt direct visueel contact met het publiek met zich mee. In dit geval vereist de regelgeving (artikelen 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen zichtbaar teken draagt van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

Afhankelijk van de prioriteiten en de expertise binnen het team worden de verschillende projecten toegewezen. Er wordt verwacht van jou dat je jouw eigen projecten beheert en jouw collega’s ondersteunt met hun projecten. De uitwisseling van informatie en de steun die je hen geeft, zijn van essentieel belang.

Voor meer informatie over de context, zie : Inclusie | bosa.belgium.be, werkenvoor.be, Unia.beigvm-iefh.belgium.be.

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Werkgever

Er is 1 vacante functie in het team Diversiteit en Inclusie binnen de Unit HR Architectuur van het DG Rekrutering & Ontwikkeling van de FOD BOSA (Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel). Het team Diversiteit en Inclusie bestaat uit 5 personen.

HR Architectuur zorgt voor een coherent, relevant en kwalitatief aanbod op het vlak van dienstverlening van DG R&O. Het team staat in voor monitoring en statistieken, de voorbereiding van een toekomstbestendig en evidence-based HR beleid, de levenscyclus van onze HR-producten en hun afstemming met de noden van de klanten, de business applicaties, en het volgt de kwaliteit op. We geven vorm aan de regelgeving en aan haar evolutie. Het bedient alle onderdelen van DG R&O, alsook zijn talrijke klanten en netwerken. Het inclusiebeleid is per definitie transversaal en past er naadloos bij.

Het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling (FOD BOSA) zorgt niet enkel voor de selectieprocedures maar ook voor bv. opleidingen en loopbaanbegeleiding van federale medewerkers, van de rekrutering tot het einde van hun loopbaan. Daarnaast werkt het DG de HR-regelgeving uit die van toepassing is op het federaal openbaar ambt en voert het administratieve controles uit. Het fungeert ook als expertisecentrum voor de aansturing en ondersteuning van operationele transformaties in de federale overheid.

https://bosa.belgium.be/nl

Competenties

Motivatie om te werken aan een diverse en inclusieve federale overheid is essentieel voor deze opdracht. Als je nog niet vertrouwd bent met het domein van inclusiemanagement is de bereidheid om zich hierin te ontwikkelen en in te werken van groot belang. 

Generieke competenties:

 • Adviseren: je geeft advies aan jouw gesprekspartners en bouwt op basis van jouw expertise een vertrouwensrelatie met hen op. 
 • In team werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Zichzelf ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties. 

Technische competentie:

 • Je drukt je mondeling op een duidelijke manier uit.

Troeven:

 • Je hebt ervaring in projectmanagement
 • Je hebt een basiskennis van diversiteitsconcepten en van de antidiscriminatie-wetgeving (wetten van 10 mei 2007)
 • Je begrijpt de tweede landstaal (Frans) en kan werken in een tweetalige context.

Opgelet:

Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Aanbod

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Duur van de opdracht: maximum 12 maanden.

Het arbeidsregime is bespreekbaar, met het oog op flexibiliteit (minimum 80%).

Telewerk is mogelijk.

Contract: terbeschikkingstelling via een Talent Exchange-overeenkomst.

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie: gelieve je kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken
 2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht. De interviews zullen doorgaan eind juni/begin juli.

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief EN een recent cv ten laatste op 19/06/2024 naar talentexchange@bosa.fgov.be met als referentie de functietitel.

Extra info

De deelnemende organisaties van het Talent Exchange-netwerk zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing,...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • We hebben een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de burger en ik merk bij mijn collega’s dat daar ernstig werk van wordt gemaakt.
  Christine Grigolato
  Projectleidster human resources
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Christine Grigolato
 • Portret Shana Vanderidt
  We kunnen onze tijd zelf organiseren en onze taken heel zelfstandig beheren.
  Shana Vanderidt
  HR Officer bij PersoPoint
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Shana Vanderidt
 • Portret Sofie Van Damme
  We zijn echt goed bezig op vlak van testing!
  Sofie Van Damme
  Consultant Testing
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Sofie Van Damme
 • Portret Reindert Van Reusel
  Binnen de FOD BOSA wordt er constant gewerkt om onze diensten en platformen te verbeteren.
  Reindert Van Reusel
  Consultant HR services
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Reindert Van Reusel
 • Portret Amandine Drossart
  We werken aan verschillende projecten maar overleggen ook heel veel.
  Amandine Drossart
  Consultant HR Methods
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Amandine Drossart
 • Portret Charlotte Haling
  Wij werken resultaatgericht maar gebaseerd op vertrouwen en verantwoordelijkheid.
  Charlotte Haling
  HR Officer
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Charlotte Haling
 • Portret Vera Van De Velde
  Ik ben vooral fier dat ik iets kan betekenen voor de personeelsleden en dat ik hun kan helpen als ze met vragen zitten.
  Vera Van De Velde
  HR officer
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Vera Van De Velde
 • Wat ik leuk vind, is de vrijheid die we binnen de federale overheid hebben om af en toe ergens anders te gaan werken.
  Annelies Moeyersoon
  Selectieconsultant
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Annelies Moeyersoon
 • Portret Naomi De Roeck
  De FOD BOSA is een zeer kleurrijke, dynamische omgeving met zeer enthousiaste ambtenaren met een erg uiteenlopende achtergrond.
  Naomi De Roeck
  Verantwoordelijke aankoopbeleid
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Naomi De Roeck
 • Portret Marc Bruyland
  Ik besefte dat ik hier mijn talenten kan ontplooien voor maatschappelijk relevante doelstellingen.
  Marc Bruyland
  IT business analyst
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Marc Bruyland
 • Portret Sarah De Leeuw
  "Sarah die 8u per dag aan een bureau gaat zitten, dat kan niet!" was het gedacht van velen.
  Sarah De Leeuw
  Medewerker 1ste lijn
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Sarah De Leeuw
 • Portret Aurore Despontin
  Bij de overheid vormen we één grote familie die elkaar ondersteunt: dat is een ongelofelijke meerwaarde.
  Aurore Despontin
  Directeur-generaal Interne Ondersteunende Dienst
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Aurore Despontin
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik werk met vertrouwen en autonomie, wat stimulerend is!
  Florence Malchair
  Consultant diversiteitsmanagement
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Florence Malchair
 • Portret Thomas Debiève
  Elk van ons kan op zijn of haar niveau een impact hebben op onze samenleving en dat drijft me vooruit, elke dag opnieuw.
  Thomas Debiève
  Service Manager
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Thomas Debiève
 • Portret Eléonore Maisse
  Mijn werk staat in het middelpunt van de budgettaire en economische actualiteit in België.
  Eléonore Maisse
  Begrotingscoördinator
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Eléonore Maisse
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik werk in een moderne organisatie die me de mogelijkheid geeft tot bijscholing en waar ik verder kan doorgroeien.
  Walter Lippens
  Preventie-adviseur - arbeidsarts
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Walter Lippens
 • Icoon medewerker zonder foto
  Nieuwe projecten volgen elkaar regelmatig op. Dat alles maakt de job veelzijdig en interessant.
  Larissa Persoons
  Business analyst
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Larissa Persoons
 • Portret Hind Sassi
  Wij dragen ons steentje bij aan de goede werking van onze maatschappij en van ons land
  Hind Sassi
  Eerstelijnsmedewerker
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Hind Sassi
 • Portret Jeroen Pacolet
  Eigenlijk bestaat er niet zoiets als een gemiddelde werkdag, omdat mijn job zo gevarieerd is.
  Jeroen Pacolet
  Projectleider
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Jeroen Pacolet
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik hou echt veel van de ontspannen en goede sfeer.
  Célia Ciancio
  Applicatiebeheerder FEDCOM
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Célia Ciancio
 • Tijdens een vergadering spreekt iedereen zijn moedertaal. Dat is een heel goede oefening om een andere taal te leren.
  Medine
  Directieassistente
  -
  FOD Beleid en Ondersteuning
  More about Medine