Alle nieuwsberichten

De federale overheid in regenboogkleuren

Online sinds

Regenboogvlag op een vlaggenmast in WTC III (gebouw van de FOD BOSA)

Op deze internationale dag tegen holebifobie en transfobie wappert de regenboogvlag bij verschillende overheidsorganisaties. Inclusie en respect voor iedereen zijn immers ook belangrijke waarden binnen de federale overheid. Wat doen we om deze waarden ook te waarborgen? 

Onze netwerken

De federale overheid verbindt mensen en bevordert uitwisselingen tussen personen met verschillende achtergronden en interesses in dezelfde thema’s. Vanuit dit principe zijn twee netwerken in het leven geroepen. 

Het Federaal netwerk Diversiteit brengt de diversiteitsverantwoordelijken van de federale en andere deelnemende overheidsorganisaties samen. Via het netwerk kan expertise gedeeld worden en worden de krachten gebundeld om zo transversale projecten en acties op te zetten die iedereen ten goede komen. Hieruit kwamen al verschillende initiatieven voort, zoals het Charter Diversiteit en Inclusie en de Tips voor genderinclusief schrijven voor ambtenaren. 

Daarnaast wil het Beproud-netwerk LGBTQIA+-ambtenaren mondiger maken door veilige ruimtes te creëren voor uitwisseling met collega’s. Het netwerk zal aanwezig zijn op de Brussels Pride, komende zaterdag 20 mei, om te laten zien dat de federale overheid zich inzet voor de bescherming en verdediging van de rechten van ambtenaren die zich identificeren als LGBTQIA+.

Het team Diversiteit en Inclusie van de FOD Beleid en Ondersteuning geeft praktische ondersteuning aan deze twee netwerken.

Alle talenten bereiken

De federale overheid wil alle talenten aantrekken, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, afkomst of handicap. We zien onze verschillen als een echte meerwaarde op de werkvloer. Zo waren we ook aanwezig op het Rainbow for a job event op 16 mei om de jobmogelijkheden en het selectieproces bij de federale overheid voor te stellen.  

Ongeacht je opleidingsniveau of beroepservaring bieden wij jobs aan in alle domeinen en voor alle soorten profielen. Ga naar ons joboverzicht en solliciteer meteen!