Alle nieuwsberichten

Geen kladblad meer bij selectietesten

Online sinds

Salle de tests

Vanaf 2 januari kan je bij de meeste van onze computergestuurde selectietesten niet langer standaard gebruikmaken van een kladblad. Zo willen we de testen meer laten verlopen zoals ze in de wetenschappelijke literatuur beschreven staan, wat de effectiviteit ervan moet bevorderen.

De beslissing om het kladblad achterwege te laten bij selectietesten heeft in de eerste plaats dus een wetenschappelijke basis. De testen die bij de federale overheid gebruikt worden, zijn goede voorspellers voor de werkprestaties van een kandidaat, zo blijkt uit wetenschappelijke studies. Alleen wordt bij die studies geen kladblad gebruikt.

Nauwkeurigere resultaten

Om onze testen even effectief te maken als beschreven in de wetenschappelijke literatuur, is het logisch om voor dezelfde testomstandigheden te kiezen. Zonder kladblad kunnen we er dan ook van uitgaan dat we (nog) nauwkeuriger de vaardigheden of competenties kunnen meten die nodig zijn voor een job.

Gesterkt door de wetenschappelijke literatuur hebben we eerst op kleine schaal testen georganiseerd zonder kladblad, bij wijze van proef. De resultaten daarvan vertoonden geen significant verschil met testen waar wél een kladblad aan te pas kwam. Ons wetenschappelijk adviescomité gaf hierna zijn goedkeuring om voor de meeste computergestuurde testen niet langer een kladblad te voorzien. Bovendien neemt ons papierverbruik zo ook gevoelig af, wat kan tellen als bijkomstig voordeel.

Altijd voorbereid

In de uitnodiging die je krijgt voor het afleggen van een selectietest zal telkens vermeld worden of je al dan niet een kladblad kan gebruiken. In sommige gevallen staan we dat dus wel nog toe: bij bepaalde selectietesten is een kladblad nu eenmaal noodzakelijk. Bij andere testen pasten we dan weer de moeilijkheidsgraad aan om ze mogelijk te maken zonder kladblad.