Alle nieuwsberichten

In gesprek met Hanan Challouki rond inclusie

Online sinds

In haar podcast ‘All things Inclusive’praat Hanan Challouki, inclusieve communicatie experte van Inclusified, met bedrijven en organisaties rond alles wat te maken heeft met Inclusiviteit. Haar vraag: Welke uitdagingen biedt inclusiviteit voor CEOs, hr-professionals en hun medewerkers op de werkvloer en hoe springen ze daar als organisatie mee om? Deze week was onze collega Floriane De Graeve van het team Diversiteit en Inclusie van de FOD Beleid en Ondersteuning bij haar te gast.

Hieronder kan je al een voorsmaakje van de podcast lezen. Nieuwsgierig naar meer? Beluister dan de volledige podcast

Floriane, wat betekent inclusie voor de federale overheid?

"Inclusie betekent dat elke werknemer zich gerespecteerd, geaccepteerd en aangemoedigd voelt om ten volle te functioneren in de organisatie. Dat bevordert het welzijn van de medewerkers én van de organisatie."

Hoe werken jullie vandaag rond inclusie?

"We hebben een strategisch plan dat gebaseerd is op 3 doelstellingen:

  1. Een draagvlak creëren bij alle ambtenaren, zodat ze mee de waarden van diversiteit en inclusie uitdragen.
  2. Zorgen dat diversiteit en inclusie verankerd zijn in elk proces binnen de overheid. Van het beleid en de evenementen tot de IT-tools die ontwikkeld worden. Alles moet toegankelijk zijn.
  3. Inclusie verankeren in het DNA van de federale overheid. Het moet overal aanwezig zijn, de federale overheid wil als werkgever een voorbeeld op het gebied van inclusie en gelijke kansen zijn."

Hoe vertalen jullie deze strategie in acties?

"We stellen elk jaar een actieplan op dat we concreet uitvoeren. Dit plan koppelt zeer specifieke acties aan de drie strategische doelstellingen. We rapporteren daar ook over, zowel intern als extern naar partners, stakeholders en op onze website. Dankzij deze rapportering krijgen onze acties bovendien meer zichtbaarheid en een officiële erkenning, met als bijkomend voordeel dat we zo ook nog eens meer draagvlak creëren

De federale overheid positioneert zich als inclusieve werkgever, maar hoe zorgen jullie dat gelijke kansen binnen een selectieprocedure worden nagestreefd?

"Inclusie zit als kernprincipe in onze transparante selectieprocedures. We leggen stap voor stap uit wat er gaat gebeuren en wat er van je verwacht wordt. Je krijgt nadien ook feedback op je sollicitatieproces, met uitleg over de resultaten van je computertesten en je gesprek. Die feedback zorgt voor inzicht.
Voor de selectie zelf werken we met methodes waarvan de gelijke kansen wetenschappelijk bewezen zijn. We gebruiken bijvoorbeeld anonieme cv's tot aan de gesprekken. En ook dan ligt de focus op competenties. Die moet je aantonen aan de hand van een ervaring uit je professioneel leven. Je kan je heel goed voorbereiden op het gesprek, want je vindt de gevraagde competenties in de vacature.
Daarnaast hebben we altijd een driekoppige jury die bestaat uit verschillende genders en doen we bij de testen aanpassingen voor kandidaten met een handicap of leerstoornis."

Wat met quota voor bepaalde doelgroepen?

"Quota zijn belangrijk om een eerste duwtje te geven en een bestaande ongelijkheid recht te trekken. Zo hebben we genderquota voor topmanagers om meer vrouwen in topfuncties te krijgen. Tweederde moet van het andere geslacht zijn en sinds 2021 slagen we daarin. We hebben hiervoor verschillende acties opgezet. Een coachingstraject, een event om vrouwen aan te moedigen om te solliciteren en getuigenissen van vrouwelijke topambtenaren. 
We hebben ook een quotum van 3% voor personen met een handicap, maar dat behalen we nog niet. De rapportering van de cijfers staat immers nog niet op punt, er zijn minder personeelsleden en verschillende werknemers met een handicap gingen op pensioen. Een specifiek actieplan moet die 3% helpen te behalen. We hadden voor deze doelgroep al voorrang bij aanwerving, maar gaan nu ook bepaalde selectieprocedures enkel openstellen voor hen. We bekijken ook met organisaties die hen begeleiden naar werk wat we nog meer kunnen doen en vertellen wat we aanbieden.

Wat zijn de misvattingen over werken bij de federale overheid?

Het is absoluut niet saai, maar juist heel uitdagend. Er is een enorme diversiteit aan jobs. Bijna elke job uit de privésector vind je ook bij de overheid. Er is voor iedereen wat wils. Je kan ook echt je steentje bijdragen aan de maatschappij en een impact hebben op ons land vandaag en morgen. Je hoeft trouwens voor heel wat functies geen Belg te zijn. Voor de meeste jobs volstaat een identiteit uit de Europese Unie. Enkel de taal van de vacature kennen volstaat. Je hebt wel anderstalige collega's, maar krijgt voldoende kansen om je talenkennis te verbeteren. Een mooie opportuniteit.

Waar streven jullie naar?

We willen de burger niet enkel vertegenwoordigen, maar ook weerspiegelen. Daarom hebben we elk talent nodig om tot innovatieve oplossingen te komen. We willen echt een voorbeeldrol vervullen en durven onszelf daarbij in vraag te stellen.

Wil je nog meer weten over wat we doen rond inclusie ? Luister naar de volledige podcast en bekijk onze vacatures!