Alle nieuwsberichten

Werken voor de overheid, een kwestie van inclusie

Online sinds

Dat diversiteit en inclusie geen modebegrippen zijn, hebben we anno 2023 gelukkig allemaal begrepen. De federale overheid maakt er dan ook een speerpunt van om onze diverse samenleving te weerspiegelen in haar personeelsbestand. Leeftijd, gender, achtergrond, opleidingsniveau, seksuele voorkeur of een handicap staan talent niet in de weg. En dus ook een job bij de overheid niet. Een jaarlijks actieplan zet strategische doelstellingen om in concrete actiepunten. Het gaat dan om de verankering van inclusief denken in alle overheidsprocessen (tools, beslissingen, aankopen, …) én in haar DNA. Zo wordt diversiteit een sterkte die de dienstverlening enkel ten goede komt.

Gelijk aan de start

De federale overheid zet al jaren in op gelijke kansen voor elke kandidaat. Objectieve selectieprocedures zorgen ervoor dat sollicitanten zich met gelijkwaardige kansen kandidaat kunnen stellen voor een job.

 • Personen met een handicap, leerstoornis of ziekte kunnen gebruikmaken van redelijke aanpassingen aan de selectietesten. Zij kunnen bijvoorbeeld werken met een pc met een brailleregel, vergroot- of voorleessoftware. Ook ondersteuning door een tolk gebarentaal of bijkomende tijd behoren tot de mogelijkheden. 
 • Voor de meeste jobs volstaat het om de nationaliteit te hebben van een land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland. Enkel voor functies van openbaar gezag moet je Belg zijn. Het gaat om jobs zoals penitentair bewakingsassistent (in de volksmond ‘cipier’), diplomaat en financieel inspecteur.
 • De federale overheid mag dan een tweetalige organisatiestructuur hebben, een ambtenaar hoeft de andere landstaal niet te beheersen. Behalve wanneer de functie daar specifiek om vraagt (bijvoorbeeld voor de job van diplomaat of vertaler). Wel kan elke ambtenaar op elk moment een taaltest afleggen om in aanmerking te komen voor een tweetaligheidspremie. Ook op de werkvloer zijn er voldoende mogelijkheden om de andere landstalen onder de knie te krijgen.

Diversiteit en inclusie: een dagelijkse missie

Natuurlijk stopt een inclusief beleid niet bij een inclusieve selectieprocedure. Thematische werkgroepen zoals de (LGBTQIA+) BePROUD groep zorgen voor een blijvende zichtbaarheid op de werkvloer en daarbuiten. Ook opleidings-, en inspiratiedagen en informatiebrochures helpen gemeenschappelijke waarden te definiëren en verscherpen. Het Charter Diversiteit en Inclusie werd bijvoorbeeld meteen ondertekend door 46 regerings- en overheidsvertegenwoordigers. En de nieuwe gids ‘Tips voor genderinclusief schrijven’ helpt ambtenaren om genderbewust naar hun teksten te kijken. Zo zijn er talrijke initiatieven met hetzelfde doel: de federale overheid tot een organisatie maken waar élke medewerker zichzelf kan zijn.

Een overheidsjob, iets voor jou?

Doe de test!

Waarom wil je voor de overheid werken?

 • Ik wil iets doen voor de maatschappij
 • Ik wil een job met groei- en ontwikkelingsmogelijkheden
 • Ik zoek een job met een goede werk-privébalans

Welke eigenschap herken je het meest bij jezelf?

 • Positiviteit
 • Doorzettingsvermogen
 • Empathie

Waar ben je goed in?

 • Heldere analyses maken
 • Iedereen op dezelfde lijn krijgen
 • Helder communiceren

Hoe oud ben je?

 • Tussen 20 en 35
 • Tussen 35 en 50
 • 50+

Welke taal spreek je?

 • Nederlands
 • Frans
 • Beide

Antwoord: Leeftijd, gender, achtergrond, opleidingsniveau, seksuele voorkeur of beperking staan je motivatie en je talent niet in de weg. Bij ons kan je zijn wie je bent, in een job die bij je past. 

Check zeker onze vacatures!