Angélique Minacapelli

Expert beheer van juridische dossiers
Related Organization
Portret Angélique Minacapelli

Vertel ons over je loopbaan

Ik heb 17 jaar in de privésector gezeten waar ik meewerkte aan projecten voor de Europese Commissie. Daarna heb ik een kinderdroom waargemaakt en ben ik toegetreden tot de magistratuur. Ik had gehoord dat ze daar een volledig blinde rechter hadden en ik wist dus dat ik kans maakte. Eind 2019 ging ik dus aan de slag bij de FOD Justitie en de Rechterlijke Orde (RO).
Helaas bleek dat de job waarvoor ik was aangenomen niet geschikt was voor mijn handicap. 

De human resources-dienst van de RO heeft me daarop aangeraden om mee te doen aan een generieke selectie voor alle federale departementen, om mijn carrièremogelijkheden te kunnen uitbreiden.

En dat heb ik gedaan... Met pijn in het hart weliswaar, want ik had heel aardige, behulpzame collega’s en de overstap naar een andere job is altijd een beetje een stap in het onbekende.

Hoe verliep de selectieprocedure?

Ik heb eerst proeven afgelegd voor de generieke selectie. Ik had in mijn dossier aangeduid dat ik een handicap heb en heb redelijke aanpassingen gekregen. De bevoegde dienst van de FOD Beleid en Ondersteuning heeft me erg goed geholpen. Mijn begeleidster heeft zelfs een oplossing gevonden voor de abstracte proeven door gebruik te maken van kleurcodes.

Als laureate van deze proeven kwam ik op een lijst terecht die door diverse federale diensten kon worden geconsulteerd voor specifieke werkaanbiedingen. Ik heb toen 5 werkaanbiedingen gekregen, allemaal van de FOD Financiën. Omdat ik niet hetzelfde wou voorhebben als bij mijn vorige job, heb ik voor elke functie informatie ingewonnen bij de contactpersonen die vermeld stonden in de jobaanbieding. Ik heb hen telkens gevraagd om concreet uit te leggen hoe een typische werkdag er uitziet.

Uiteindelijk was ik geslaagd voor alle vijf de interviews die volledig via Teams verliepen. En omdat ik als persoon met een handicap voorrang krijg bij de aanwerving, heb ik echt kunnen kiezen. Ik ben toen begonnen bij de juridische dienst van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering, waar ik juridische ondersteuning geef aan de ontvanger.

Hoe verliep het onthaal bij je werkgever?

Toen ik op mijn eerste werkdag aankwam in de Financietoren aan de Kruidtuin, ben ik heel goed opgevangen door het veiligheidspersoneel aan de ingang. Ik was nog niet tot aan het onthaal geraakt, of ik hoorde mijn naam al. Het was echt aangenaam om op die manier opgewacht en omringd te worden.

Ik had eigenlijk afgesproken met mijn nieuwe werkgever dat ik pas zou beginnen werken zodra alle materiaal klaarstond dat ik nodig heb om mijn werk te doen . En uiteindelijk stond mijn werkgever me al op te wachten.
Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander: ik heb een jaar tijd om het werk onder de knie te krijgen en volledig operationeel te worden. En omdat ik nog maar onlangs begonnen ben, leer ik momenteel nog volop werken met de systemen. Ik mag ook steeds meer documenten opstellen, zoals de dagvaarding tot faillietverklaring waaraan ik momenteel werk.

Waarom heb je gekozen voor de federale overheid?

In de privésector moet je als persoon met een zintuiglijke handicap dubbel zo hard bewijzen dat je bekwaam bent voor de job. En als je al een jaartje ouder bent, wordt het nog moeilijker. Tijdens mijn opleiding (master in de rechten) had ik opgevangen dat er aan de federale overheid een regel bestaat dat 3 % van het personeelsbestand van elke overheidsdienst moet bestaan uit personen met een handicap. Ik wist dus van meet af aan dat ik een goeie kans maakte!

Hoe dan ook: het beeld van de luie ambtenaar klopt totaal niet! Maar het klopt wel dat de talloze procedures een belemmering kunnen zijn voor ons werk.
 

Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.

Ontdek deze werkgever

Related Organization