Icoon medewerker zonder foto

Wat doet een arts-inspecteur precies bij het RIZIV?

Dat hangt een beetje af van de dienst waar je werkt, maar de essentie van mijn werk op de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle is erop toezien dat de middelen van de ziekteverzekering zo goed mogelijk besteed worden. In de eerste plaats doe ik daarvoor controles bij artsen en ziekenhuizen, waarbij de aangerekende prestaties onderzocht worden. Vaak gebeurt dat na meldingen die we binnen krijgen dat er iets niet zou kloppen, maar soms zijn we zelf ook iets op het spoor. Dat kan zelfs leiden tot onderzoeken op nationaal niveau. Er wordt trouwens niet noodzakelijk bestraffend opgetreden, soms is informeren voldoende om bij te sturen.

Op welke manier komt je medische achtergrond van pas?

Neem nu een dossier over een specifieke ingreep. Daar begin ik aan door in de data te duiken. Ik zoek uit hoeveel van dat soort operaties er zijn en of er bijkomende ingrepen worden aangerekend. Omdat hier wat interpretatie bij nodig is en je stilstaat bij wat je kan verwachten, komt je kennis als arts meteen van pas. Als we dan heel concreet moeten nagaan of een bepaalde patiënt wel aan de criteria voor een terugbetaling voldoet, is enige medische bagage al helemaal vereist. Net zoals wanneer we met een arts in gesprek gaan. Door de uiteenlopende dossiers waarmee we te maken krijgen, komen we trouwens in contact met allerlei specialismen. Zo kunnen we ons verdiepen in heel wat facetten van de geneeskunde, wat het enorm boeiend maakt.

Wat heeft je doen beslissen om de stap naar het RIZIV te zetten?

Voor mij was het belangrijk om als arts impact te hebben, maar dan op het niveau van de maatschappij en niet louter op een individuele patiënt. Ik haal er dan ook heel veel voldoening uit om ermee op toe te zien dat de schaarse middelen die er zijn, efficiënt gebruikt worden. Door misbruik en verspilling tegen te gaan, kan het geld besteed worden aan de échte noden. Nochtans zat ik ook wel met het beeld dat zo’n job als ambtenaar misschien wat saai en repetitief kon zijn, maar toch waagde ik de sprong. En gelukkig maar, want de realiteit kan niet verder afstaan van dat beeld. Er zit heel veel afwisseling in mijn job. Het fijne is dat je ook ingezet wordt op je specifieke kwaliteiten, zodat je zo goed mogelijk rendeert. Omdat data-analyse echt mijn ding is, ben ik bijvoorbeeld lid van een werkgroep die indicatoren ontwikkelt.

Wat voor werkgever is het RIZIV in jouw ogen?

Wat ik het meest apprecieer aan het RIZIV is dat ik zo goed omringd en ondersteund word. Je start met een doorgedreven opleiding en kan rekenen op begeleiding bij je eerste dossier, maar ook daarna blijft bijscholing heel belangrijk.
Bovendien stroomt info vlot door binnen de organisatie, je hebt absoluut niet het gevoel dat je op een eilandje werkt. Ik hoor de collega’s van mijn dienst heel vaak en ook leidinggevenden zijn zeer bereikbaar. Iedereen trekt aan hetzelfde zeel, ambieert dezelfde doelen. Terwijl ik er voordien als arts meer alleen voor stond, kwam ik hier terecht in een groep gelijkgestemde zielen. Dat voelt zeer goed aan.
 

Wat ik het meest apprecieer aan het RIZIV is dat ik zo goed omringd en ondersteund word.

Ontdek deze werkgever