Anne Vanderstappen

Administrateur-generaal
Portret Anne Vanderstappen

Vanwaar de keuze om de overstap naar de publieke sector te maken?

Nadat ik ben afgestudeerd als historica, koos ik voor een job in het onderwijs. Een carrière van korte duur, want na ongeveer een jaar heb ik de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven. Meer dan 30 jaar oefende ik verschillende functies uit bij UNIZO. Op mijn vijftigste vond ik het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik zag een vacature voor administrateur-generaal bij het RSVZ en wist meteen: die job wil ik. Decennia lang werkte ik in privédiensten voor zelfstandigen en vaak dacht ik “dit zou ik anders organiseren”. Die intrinsieke motivatie om dingen te veranderen voor het maatschappelijk belang heeft mijn beslissing gestuurd. 

Hoe heb je je voorbereid op de selectieprocedure?

De motivatie hebben om eraan te beginnen, is de eerste stap. Daarnaast moet je je heel grondig voorbereiden. Natuurlijk zijn managerskwaliteiten van belang, maar net zo belangrijk is dat je de instelling waarin je terecht zal komen, bestudeert in al haar facetten. Je toekomstige uitdagingen, de stakeholders waarmee je rekening zal moeten houden, de werking van een staatsboekhouding,… De informatie die je daarover op voorhand kan verzamelen is openbaar. Lees bestuursovereenkomsten, neem contact op met de topfunctionaris van je instelling om inhoudelijk van gedachten te wisselen. Zulke gesprekken kunnen voor beide partijen echt zinvol zijn. En bovenal: blijf authentiek. Een jury haalt holle termen er zo uit.

Kan je mensen met vooroordelen tegenover werken bij de overheid op andere gedachten brengen?

Toen ik de overstap maakte, was ik bang dat ik zou botsen op een 9-to-5-mentaliteit, met stroeve medewerkers en een gebrek aan dynamiek. Ik nam mezelf voor om één mandaat van 6 jaar te doen, en dan te bekijken of ik mijn energie kwijt kon in mijn job. Wel, die vooroordelen heb ik snel overboord moeten gooien. Ik kwam terecht in een fantastische organisatie met medewerkers die elke dag het beste van zichzelf geven. Ik ben nu degene die medewerkers moet afremmen, en niet omgekeerd.

In vorige jobs botste ik soms op overheidszaken waarvan ik dacht met mijn ideeën een verschil te kunnen maken. Waarom dan niet proberen?

Ontdek deze werkgever