Portret Audrey

Waaruit bestaat je werk?

Mijn job heeft verschillende aspecten. Ten eerste moet ik ervoor zorgen dat sociale uitkeringen correct worden betaald. We hebben het hier over overheidsgeld, dus het is van cruciaal belang dat het op een onberispelijke manier wordt besteed.

Ten tweede heb ik een informatieve en preventieve rol: mensen denken over het algemeen dat de rol van sociaal inspecteur uitsluitend repressief is. Natuurlijk leggen we sancties op als dat nodig is, maar dat is niet het enige wat we doen. Bijlange na niet! We zijn er ook om het publiek te informeren: werklozen, werkgevers, enzovoort.

Ten slotte controleren we of de regels uit het strafwetboek correct worden toegepast: arbeidscontracten, Dimona*, deeltijds werk, ... Ik moet zeggen dat het grootste deel van ons werk zeker op het terrein gebeurt, maar er is ook de administratieve kant. Gelukkig worden we hierin ondersteund door onze administratieve eenheden.

Wat is het leukste aan je functie?

Ik ben iemand die moet bewegen! 8 uur achter mijn pc zitten is niets voor mij. Het werk van inspecteur past dus 100% bij me. We zijn vooral op het terrein en we ontmoeten heel veel mensen uit alle horizonten: sociaal verzekerden, werkgevers, collega's van andere inspectiediensten, politieagenten, magistraten, enzovoort. Kortom, het is vooral een praktijk- en contactgerichte job.

Wat ik ook heel leuk vind, is dat het werk van een sociaal inspecteur heel gevarieerd is: we werken aan alle aspecten van het koninklijke besluit rond ‘werkloosheid’, maar ook aan het sociaal strafwetboek. We gaan van het ene onderwerp naar het andere, wat de job interessant maakt. Maar het vereist wel een vrij groot aanpassingsvermogen en veelzijdigheid.

Waarom koos je ervoor om sociaal inspecteur te worden bij de federale overheid?

In de eerste plaats voor de werkzekerheid. Laten we eerlijk zijn, dat is echt wat me deed besluiten om in de overheidssector te gaan werken. Het feit dat ik mijn carrière ook kon aanpassen voor mijn kinderen. Vervolgens koos ik mijn inspectiedienst op basis van mijn persoonlijkheid en gevoel. Ik zal het uitleggen: ik heb verschillende selectietests afgelegd voor verschillende inspectiediensten (RSZ, Financiën, RVA). Ik was voor alle tests geslaagd en heb toen gekozen voor de organisatie die mij het meest beviel: de RVA. Tot slot zijn de financiële voordelen die aan de baan verbonden zijn niet onaanzienlijk: functietoelage, reiskostenvergoeding, goedkope maaltijden in alle RVA-kantoren, vergoeding van treinreizen als ik naar het hoofdbestuur moet komen, enzovoort.

Zijn er negatieve aspecten aan je werk?

Ik haal veel uit deze baan, maar er zijn ook negatieve aspecten. En daar moet je ook over praten. Je moet weten hoe je met stress en agressie moet omgaan. De mentale belasting is behoorlijk zwaar. Gelukkig zijn we getraind om hiermee om te gaan en worden we goed begeleid als het misgaat. Solidariteit tussen inspecteurs is heel belangrijk.

*Dimona: De Dimona (Onmiddellijke Aangifte) is een elektronisch bericht dat door de werkgever naar de RSZ wordt gestuurd wanneer een werknemer in dienst treedt of de dienst verlaat. Het is verplicht voor alle werkgevers in de openbare en privésector.

Audrey dans l'exercice de sa fonction
Controle van een tankstation


Audrey contrôle un restaurant
Controle van een restaurant

 

 

Ik ben iemand die moet bewegen! 8 uur achter mijn pc zitten is niets voor mij.

Ontdek deze werkgever