Emilie Clette

Specialist statistieken
Portret Emilie Clette

Waarom heb je ervoor gekozen om bij de federale overheid te werken?

Ik zocht werk dat zinvol was voor mij. Vroeger werkte ik rond fundamenteel onderzoek, maar ik had een meer concrete job nodig, waarmee ik burgers kon helpen. Daarom heb ik ervoor gekozen om te solliciteren bij de federale overheid.

Waaruit bestaat jouw functie bij de studiedienst?

Ik ben specialist statistieken. Ik verstrek en analyseer statistische en administratieve gegevens, in het bijzonder gegevens van begunstigden van het leefloon en van maatschappelijke hulp. Op basis van deze gegevens maakt de studiedienst statistische verslagen voor het grote publiek. Zo kunnen beleidsmakers beslissingen nemen die gebaseerd zijn op feiten: welk publiek doet een beroep op een OCMW? Hoe evolueert dit in de tijd? Welke behoeften of maatregelen moeten worden ingevoerd?  Mijn werk heeft dus zeer concrete toepassingen.

Wat zijn de meest interessante aspecten van jouw werk?

Eerst en vooral de diversiteit van de functie. Ik houd me bezig met het verstrekken en de kwaliteit van gegevens, maar ook met de verwerking en analyse. Het werk is echt gevarieerd en ik heb een heel netwerk van mensen met wie ik kan samenwerken. Voor mij is het belangrijk om niet afgezonderd te zijn.
Bovendien ben ik wiskundige van opleiding. Ik hou van de uitdaging om een abstracte database om te zetten in een genuanceerde analyse die nuttig en leerzaam is voor anderen.

Wat zijn de troeven van de POD MI als werkgever?

Ten eerste het nut van mijn werk, het heeft een impact op de maatschappij. Vervolgens de werksfeer. De aangename werksfeer zorgt ervoor dat je je welkom voelt en geeft je een goed gevoel. Tot slot een belangrijk punt voor mij: de solidariteit tussen collega’s. Er zijn soms moeilijkheden of problemen die opgelost moeten worden, maar er is altijd iemand die naar je zal luisteren of jou zal helpen.

Het werk is echt gevarieerd en ik heb een heel netwerk van mensen met wie ik kan samenwerken.

Ontdek deze werkgever