Hilde Bogaerts

Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
Related Organization
Portret Hilde Bogaerts

Waarom spreekt deze job je zo aan?

De federale diensten werken elke dag aan het welzijn en de sociale zekerheid van alle burgers van ons land. Ze hebben de voortdurende zorg om ertoe bij te dragen dat elke burger toegang heeft tot de essentiële diensten waarop hij of zij recht heeft. Het is een grote uitdaging om dit te realiseren. Bepaalde groepen hebben makkelijker toegang tot de overheid dan anderen. Ik ken een paar van de problemen die mensen in armoede ervaren om beroep te doen op de diensten van de overheid. Ik ken de hindernissen die er bestaan binnen een procedure, regels en wetgeving. Met deze problemen hebben ervaringsdeskundigen meer ervaring dan andere ambtenaren van de FOD Financiën. Ik sta deze keer aan de andere kant van het loket. Maar ik weet hoe het voelt om aan de andere kant te staan. Het maakt me elke keer weer blij dat ik deel mag uitmaken van dit werk en deze verandering.

Wat is de meerwaarde van ervaringsdeskundigen bij de FOD Financiën?

Je brengt je eigen ervaring mee naar je job. Ik geloof dat je een ander pas volledig kan begrijpen en helpen als je hetzelfde hebt meegemaakt. Zo weet je waar de ander het over heeft, omdat je het zelf ervaren hebt. Niet dat je elke vorm van armoede moet meegemaakt hebben, ik ben bijvoorbeeld niet dakloos geweest. Maar eens je een vorm van armoede hebt meegemaakt, blijft die ervaring een deel van je.

Wat is de rol van een ervaringsdeskundige binnen de FOD?

De ervaringsdeskundigen in de federale overheidsdiensten zijn echte brugfiguren. Zij leren de dienst kennen waarin ze werken, bekijken de troeven en moeilijkheden die de dienst heeft om het hele publiek te bereiken en om de grondrechten van elk individu te waarborgen. Zij brengen hun ervaring mee in de dienst. De FOD Financiën is steeds bereid om naar de ervaringsdeskundige te luisteren en om kritisch naar haar eigen werking en cultuur te kijken en indien nodig bij te sturen.

Armoede en werken bij de FOD Financiën, ervaren mensen dit soms als tegenstrijdig?

Neen, omdat de meesten weten dat ik werk in het infocenter. Daar komen mensen die informatie of een afbetalingsplan willen, die dingen niet verstaan of niet kunnen betalen. De corebusiness van Financiën is uiteraard geld en mensen in armoede hebben dat niet. Het is voor hen een aangename vaststelling dat ik tijd heb om extra uitleg te geven of om dingen nogmaals uit te leggen die ze aan het loket al hoorden, maar niet duidelijk waren.

Hoe zien jouw dagen eruit?

Enerzijds geef ik aan wat er in de dagelijkse werking kan verbeterd worden. Anderzijds begeleid ik zelf mensen die problemen hebben met het betalen van schulden en boetes. Ik heb in mijn takenpakket ook de ruimte om mensen die het allemaal niet begrijpen intensiever te helpen. Daarnaast bouw ik ook een netwerk uit met de armoede-organisaties en participeer ik in de werkgroepen.

Ik geloof dat je een ander pas volledig kan begrijpen en helpen als je hetzelfde hebt meegemaakt.

Ontdek deze werkgever

Related Organization