Jeroen Pacolet

Projectleider
Related Organization
Portret Jeroen Pacolet

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit bij jou?

Eigenlijk bestaat er niet zoiets als een gemiddelde werkdag, omdat mijn job zo gevarieerd is. Ik werk op de dienst Federale Accountant, waar ik werk aan projecten in verband met overheidsboekhouding. Maar net omdat het gaat over zaken die nog in ontwikkeling zijn, is mijn werk allesbehalve voorspelbaar. De fase waarin een project zich bevindt, bepaalt mee hoe mijn werkdag eruit ziet. Soms duiken er ook onverwachts problemen op die meteen moeten aangepakt worden. Zo is het nooit eentonig, wat me erg aanspreekt.

Welke fasen doorloopt een project juist?

Het begint allemaal met de voorbereidende fase. Daarin bepalen we wat het budget is, wat de scope wordt van het project en welke partners we kunnen inschakelen. Als dat uitgeklaard is, kunnen we de planning opmaken. We schakelen hierbij vaak ook consultants in, die het project vanaf dan mee blijven opvolgen.

Eens de voorbereiding achter de rug is, vindt de kick-off plaats, een officieel beginpunt waarbij we alle betrokkenen samenbrengen en erop toezien dat ze op dezelfde golflengte zitten. Vervolgens komen we met een uitgewerkte oplossing, die we eerst uitgebreid intern testen. Eventueel zijn er ook tests bij andere overheidsorganisaties, in het geval we voor het project met hen samenwerken. Op basis van de testresultaten kunnen er nog aanpassingen zijn, maar uiteindelijk gaan we live, zoals dat heet, en voeren we de oplossing door.

Welk project blijft je het meest bij?

Ik doe deze job nu drie jaar en pas sinds vorig jaar heb ik mijn eerste eigen project, daarvoor werkte ik mee aan projecten van collega’s om zo het klappen van de zweep te leren kennen en vertrouwd te raken met de bedrijfscultuur. Je kan wel veel uit handboeken halen, maar je moet toch ook de realiteit kennen.

Het project waar ik de leiding over heb, zit nu in zijn laatste fasen. We werken aan een oplossing om twee boekhoudtools te laten communiceren met e-Procurement, een aankoopplatform voor overheidsopdrachten. Zo zullen de aankoopdata automatisch doorstromen naar de boekhoudtools, waar ze verwerkt worden en nadien teruggestuurd worden naar het platform. Het eindresultaat is er bijna en ik kan nu al zeggen dat ik er tevreden over ben.

Waarom koos je voor de federale overheid?

In feite gaf voor mij de job zelf de doorslag. Maar mijn vrouw is ook federaal ambtenaar, dus was ik me bewust dat een goede balans tussen werk en privé mogelijk is, wat ik apprecieer. Ik kan ook alleen maar positief zijn over de dienst waar ik werk. Het gaat er hier heel menselijk aan toe. Je zou misschien denken dat je in zo’n grote organisatie als de federale overheid als een nummer wordt beschouwd, maar dat is absoluut niet het geval. Ik kan gewoon mezelf zijn. Je wordt beoordeeld op je talenten en er wordt alles aan gedaan om ze zo goed mogelijk te laten renderen.

Eigenlijk bestaat er niet zoiets als een gemiddelde werkdag, omdat mijn job zo gevarieerd is.

Ontdek deze werkgever

Related Organization