Portret Jialin Shi

Je werkt als financieel inspecteur. Wat doe je precies en wat is het leukste aan je job? 

Als financieel inspecteur controleer ik het financiële gedeelte van de mutualistische entiteiten (rekeningen, inventarissen, terugbetaling van gezondheidszorgen, enz.) Ik heb een zeer gevarieerd takenpakket. 

Wat is het leukste aan werken bij de CDZ?

De mogelijkheid om zelfstandig te werken. Bovendien is de omgeving aangenaam (de kantoren, de collega's, de gezelligheid van een kleine administratie...). 

Wat betekent flexibiliteit op het werk voor jou?

Zelfstandig kunnen werken en flexibele werktijden hebben. Om mijn doelstellingen op het gebied van inspecties ter plaatse te bereiken, heb ik bovendien de mogelijkheid om mijn werk op kantoor of via telewerk te doen. 

Op welke van jouw realisaties of projecten ben je het meest trots? 

In staat zijn om, met de steun van mijn meerdere, de uitvoering van validiteitscontroles bij verzekeringsinstellingen te coördineren, d.w.z. de daadwerkelijke toepassing van regels die ervoor moeten zorgen dat de ziektekosten worden vergoed overeenkomstig de geldende regelgeving. 

Strookt het beeld dat je nu hebt van de federale overheid nog met het beeld dat je had voor je hier begon te werken?

Nee, vergeleken met wat ik in het begin dacht, zijn mijn taken interessant en gevarieerd. Bovendien is mijn werkomgeving de laatste jaren heel wat veranderd. Het is moderner geworden, zowel op het gebied van IT, mailing en telefonie, als wat betreft het beheer van mijn taken en de toegenomen professionalisering van mijn functie.

In welke zin maak je met je job het verschil voor de samenleving? 

Met mijn werk zie ik erop toe dat de financiële middelen die door de staat aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend en de bijdragen die door hun leden worden betaald, juist worden gebruikt.

Ik heb de mogelijkheid om mijn werk op kantoor of via telewerk te doen.

Ontdek deze werkgever