Portret Karl Geens

Vertel eens over je job…

Ik behandel dossiers van langdurige zieken (meer dan 6 maanden of meer dan 1 jaar). Ik evalueer dus of de functionele beperkingen van die mensen overeenkomen met de wetgeving. Een belangrijke evaluatie, omdat de financiële weerslag van dit soort dossiers steeds zwaarder weegt op het budget van de Belgische Staat.
Vandaag behandel ik bijvoorbeeld internationale dossiers. Het zijn dossiers van mensen die in België verbleven en werkten en nu in het buitenland wonen.

Hoe dat concreet gebeurt? Ik ontvang de dossiers van de adviserende artsen van de ziekenfondsen. Ik heb dan ook toegang tot het volledige medisch dossier van de verzekerden en kan het grondig analyseren.
Als mijn oordeel 100% overeenkomt met het oordeel van de arts van het ziekenfonds, dan keur ik het dossier goed. Als er bepaalde oordelen volgens mij niet kloppen, gaan we in overleg, meestal gebeurt dit telefonisch. In de meeste gevallen komen we tot een gemeenschappelijk standpunt. Als dit niet gebeurt, wordt een derde arts aangeduid. Een van mijn collega’s artsen-experten. Die arts doet dan een effectief klinisch onderzoek van de sociaal verzekerde. 

De samenwerking met de collega’s is belangrijk

We zijn met een 16-tal artsen-experten. Ook al zien we elkaar niet elke dag (we kunnen tot 3 dagen per week telewerken), werken we toch sterk samen. Als we twijfelen over een dossier, dan overleggen we. Een keer per maand komen we ook samen om de wat moeilijkere dossiers te bespreken. 

Wat is het grootste verschil met je vorige werkervaring?

Als huisarts (gedurende 30 jaar) had ik ervaring met langdurige zieken. En met de zienswijze van individuele personen op arbeidsongeschiktheid. Nu heb ik de zienswijze van de maatschappij op arbeidsongeschiktheid. Het is goed om beide kanten te zien, maar kan soms heel confronterend zijn. 

Ik heb heel veel voldoening in mijn huidige job

Ik werk pas 16 maanden voor het RIZIV. Misschien was de werkvoldoening vroeger, als huisarts, groter. Maar ik vind de inhoud van mijn huidige job zeer leuk en aangenaam. En de randvoorwaarden zijn beter dan vroeger: we kunnen regelmatig opleidingen volgen (gemiddeld 1 dag per maand), ik kan thuiswerken… en het is ook leuk om te weten dat je af en toe gedaan hebt. 
Tegen voormalige collega’s huisartsen zeg ik altijd dat ik me heel gelukkig voel in mijn werk. Het geeft me veel voldoening. Ik ben zeker heel blij met de manier waarop ik mijn job kan uitoefenen.

Ik vind de inhoud van mijn huidige job zeer leuk en aangenaam.

Ontdek deze werkgever