Mieke De Regt

Adviseur Internationale Betrekkingen
Portret Mieke De Regt

Je werkt als adviseur Internationale Betrekkingen. Wat houdt jouw job precies in? 

Als medewerker binnen de dienst ‘Internationale Betrekkingen’ vertegenwoordigen we het BIPT binnen tal van internationale en Europese netwerken en organisaties, alsook adviesgroepen bij de Europese Commissie, bijvoorbeeld over 5G, consumentenbescherming of netwerkveiligheid. 

Bovendien hebben we op dagelijkse basis contact met andere toezichthouders en nemen we op Europees niveau tal van adviezen en rapporten aan, met als doel de fragmentatie van het Europees regelgevend kader te vermijden.  

Het jaar 2021 was een bijzonder jaar voor mij, want toen stond onze voorzitter aan het hoofd van het Europese netwerk van toezichthouders voor elektronische communicatie (BEREC), waardoor het BIPT een zeer directe impact had op het bepalen van de agenda. Mijn rol bestond in het ondersteunen van onze voorzitter als hoofd van BEREC. Ik organiseerde meetings met onder andere beleidsmakers binnen het Europese Parlement, de Europese Commissie en de Raad van de EU en bereidde de dossiers tot in de puntjes voor.   

Op welk project waar je aan meewerkte ben je het meest trots?   

In 2015 stelde de Europese Commissie voor om de roamingkosten af te schaffen. Dit had een grote impact op de telecomoperatoren, die elkaar op groothandelsniveau nog wel roamingkosten aanrekenen, maar deze niet meer mochten recupereren op retailniveau. In die periode werkte ik actief mee achter de schermen. Samen met alle telecomregulatoren in de EU, formuleerden we technische adviezen richting het Europese Parlement en de Raad van de EU om tot een werkbaar compromis te komen. 
 
Ik volgde de politieke besprekingen op de voet en kon de Belgische onderhandelingspositie mee aansturen. Die periode was zeer boeiend omdat ik vertrouwd was geworden met alle aspecten: de impact op consumenten, operatoren, de politieke dimensie en internationale context. Vanaf 2017 werd ‘Roaming Like At Home’ een feit: het is één van de meest geslaagde Europese verwezenlijkingen sinds het invoeren van de Schengenzone. 

Strookt het beeld dat je nu hebt van de federale overheid nog met het beeld dat je had voor je hier begon te werken?   

Het BIPT is een relatief kleine organisatie, iedereen kent er elkaar. We hebben een erg vlakke structuur, met weinig hiërarchische lagen en een centraal bestuur. Toen ik als nieuwkomer bij het BIPT begon, mocht ik meteen een dossier aansturen waarvoor we veel overleg hadden met andere overheidsdiensten en onze voogdijminister. Ik had niet verwacht dat ik zo snel de kans zou krijgen om concrete impact uit te oefenen, zowel binnen als buiten de organisatie. Anders dan bij grote federale overheidsdiensten, denk ik dat je binnen het BIPT al snel een verschil kunt maken, omdat je geen risico loopt om verloren te lopen in de grootte van de administratie. 

Het BIPT is een relatief kleine organisatie, iedereen kent er elkaar.

Ontdek deze werkgever