Miguel Discart

IT project manager
Portret Miguel Discart

Waarom koos je voor een job bij de federale overheid? 

Ik heb eerst in de privésector gewerkt. Maar het idee om voor een individu of een groep individuen te werken interesseerde me niet meer. Ik ben veel meer geïnteresseerd in werken voor het welzijn van allen en voor het algemeen welzijn. 

Werkzekerheid is ook belangrijk, maar niet in de zin van ‘benoeming’. Alleen in die zin dat een openbare dienst logischerwijze nooit mag verdwijnen en wij dus niet gebonden zijn aan slechte beslissingen van ondernemers. Dat geeft me rust. 

Ik kijk ook graag naar de langere termijn en werk graag aan grote projecten, zoals dat waar ik nu aan werk. Ik denk dat het goed is om te kunnen zien en weten wat de werkplanning is voor meerdere jaren. 

Wat vind je het leukste aan werken bij een federale overheid? 

Ik werk sinds 2004 bij de overheid, en sinds ik bij de FOD Economie werk, werk ik aan hetzelfde project, namelijk de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ik heb de tijd gehad om het te zien evolueren, en om mezelf in dit project te ontwikkelen, te beginnen als ontwikkelaar, daarna als analist en nu als projectmanager en teamleider. Dus ik heb tijd gehad om te leren, om veranderingen door te voeren en om resultaten te zien. 

Het andere voordeel is dat het project waaraan ik werk veel gebruikt wordt door het publiek en door andere gebruikers. Het is fijn om te weten dat je iets bijdraagt en dat je werk nuttig is. 

Kan je ons meer vertellen over je werk? 

Ik werk voor de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), een gegevensbank van de FOD Economie die alle basisgegevens van de geregistreerde entiteiten en hun vestigingseenheden centraliseert. De ECB geeft deze gegevens door aan de verschillende bevoegde autoriteiten. Het kent een uniek identificatienummer toe aan elke entiteit en vestigingseenheid. En dankzij dit nummer kunnen de autoriteiten informatie over hen uitwisselen. Op die manier moet de ondernemer dezelfde informatie slechts eenmaal aan de autoriteiten meedelen. Dit maakt de administratiemolen voor ondernemingen veel eenvoudiger.  Vroeger stond alles op papier en in grote ouderwetse kasten, maar nu zijn alle gegevens digitaal. 

Hoe lang denk je te blijven werken voor de federale overheid? 

Het project is interessant, dus blijf ik werken voor de FOD Economie. En één van de positieve punten van de overheid is de mogelijkheid van mobiliteit. Ik ben ook geabonneerd op de wekelijkse nieuwsbrief en kijk naar de vacatures. 

Waarom is de federale overheid aantrekkelijk voor jonge IT-specialisten? 

Er zijn nogal wat privébedrijven, vooral in mijn vakgebied, die geneigd zijn te doen wat ‘body shopping’ wordt genoemd. Op een bepaald moment hebben ze een zeer specifiek profiel nodig voor een zeer specifieke opdracht en ze zullen het ergens op de markt vinden. Daarbij wordt de persoon allerlei voordelen aangeboden en na 6 maanden, bij het einde van de opdracht, wordt de persoon dikwijls afgedankt, waarschijnlijk uitgeput. 
 
Terwijl bij ons, als we iemand rekruteren, het doel is om hem te laten groeien in het team, om hem te houden. Dat is waarom we zo veeleisend zijn in interviews. We willen er zeker van zijn dat de persoon die we in dienst nemen goed voor ons zal zijn en dat wij ook goed voor hem zullen zijn. 

Een tweede interessant punt is het evenwicht tussen privé- en beroepsleven. De laatste tijd heb ik soms veel stress en werk, maar in de regel wordt mij niet gevraagd om 50-uur per week te werken, om alleen maar aan werk te denken. We hebben het recht om ons los te koppelen. 

Wat salaris en voordelen betreft, is het waar dat het voor de overheid praktisch onmogelijk is, vooral voor IT-mensen, om voor een bedrijfsauto of dat soort dingen te gaan. Maar je moet ook rekening houden met het uurloon; je hebt een paar dagen meer vrij, en je kan in recuperatie vrije dagen krijgen. 

In de privésector verdien je misschien meer, maar moet je meer uren maken en meer werken. Uiteindelijk weet ik niet wat dan het beste is. 

Voor een beginner is je salaris echt niet slecht. 

Als we iemand rekruteren, is het doel om hem te laten groeien in het team, om hem te houden.

Ontdek deze werkgever