Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

Wie zijn we?

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) is de federale regulator die bevoegd is voor de markt voor elektronische communicatie, de postmarkt, het elektromagnetische spectrum van de radiofrequenties en radio- en televisieomroep in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
In de praktijk heeft het BIPT meer bepaald als opdracht:

 • de concurrentie te bevorderen
 • bij te dragen tot de ontwikkeling van de interne markt
 • de belangen van de gebruikers in het algemeen te beschermen en het recht op het sociaal tarief te controleren
 • als regulator van de postmarkt toe te zien op de tarieven en de kwaliteit van de diensten van bpost en vergunningen toe te kennen aan nieuwkomers op de postmarkt
 • de radiofrequenties te verdelen om te garanderen dat ze efficiënt worden ingezet en voortdurend te waken over de radiogolven om schadelijke storingen te laten stopzetten. Het BIPT controleert zélf de naleving van het frequentiegebruik in het spectrum. Deze controles gebeuren vanuit 4 lokale centra: Anderlecht, Antwerpen, Gent en Luik. Het organiseert eveneens examens voor gebruikers die over een certificaat beschikken (de radioamateurs bijvoorbeeld)
 • na te gaan of de operatoren de gepaste veiligheidsmaatregelen hebben genomen om de goede werking van hun netwerken en diensten te garanderen en om de gegevens (van persoonlijke aard) die in het kader van de terbeschikkingstelling van deze netwerken en diensten worden verwerkt, te beschermen.

Het BIPT kan beslissingen nemen, sancties opleggen, raadplegingen en studies lanceren. Het werkt samen met de nationale of Europese reguleringsinstanties.

Het BIPT werkt ook samen met de Ombudsdienst voor de postsector en met de Ombudsdienst voor telecommunicatie, waarvan de opdracht erin bestaat gebruikers in geval van moeilijkheden bij te staan.
 

Projecten in de kijker

 • de regulering van relevante markten in de elektronische communicatie sector (mobiele terminatie; breedband  …) 
 • de veiling van nieuwe mobiele licenties en de uitrol van het 5G netwerk faciliteren
 • de perfectionering van de tariefsimulering voor het publiek (https://bestetarief.be)
 • het regelgevingskader voor de universele dienst en sociale tarieven moderniseren en aanpassen aan de huidige maatschappelijke behoeften 
 • innovaties op de postale markt die een voordeel kunnen betekenen voor de gebruikers zoals hybride diensten, pakketautomaten of pakketbussen verder ondersteunen samen met het creëren van een ‘level-playing-field’
 • verder inzetten op een hogere mate van transparantie van de postale e-commerce-producten (www.postaalpunt.be)
 • het creëren van een elektronisch loket waarlangs het BIPT zijn diensten aanbiedt en behandelt.

Onze waarden

De waarden van een organisatie zorgen ervoor dat alle betrokken partijen (haar personeel, haar klanten, haar leveranciers, ...) zich er dagdagelijks van kunnen vergewissen dat alle acties die ze onderneemt conform de missie en de visie zijn.

De waarden van het BIPT zijn:

 • Onafhankelijkheid – kritische ingesteldheid ten opzichte van alle stakeholders
 • Betrouwbaarheid – Professioneel, meer expertise door teamwerk en wendbaarheid
 • Transparantie – Permanente dialoog met gemotiveerde besluitvorming

Onze troeven

Onze medewerkers waarderen:

 • dat de telecommunicatiesector voortdurend in beweging is: het reguleren van de markt en het waarborgen van een vrije concurrentie is een opdracht die vereist dat je zelf up-to-date blijft in de laatste evoluties 
 • dat in de postsector de uitdaging nog groter is omdat de monopoliepositie van de historische operator werd doorbroken 
 • dat het een technische, juridische, economische maar ook louter administratieve omgeving is die nieuw en baanbrekend is 
 • dat het werk een zichtbaar maatschappelijk nut heeft: de rechten en belangen van de consument ten goede komen: gunstigere tarieven, transparantie van producten en diensten, en de bescherming van gegevens en privacy 
 • dat ze werken in een Europese en internationale context 
 • dat ze een eigen statuut hebben met onder meer een eigen verloning.
   

Wie zoeken we?

Niveau A: burgerlijk ingenieurs, juristen, economisten 
Niveau C: administratieve medewerkers en technici

Aantal medewerkers

270

Contactgegevens

Ellipsgebouw C
Koning Albert II-laan 35 bus 1
1030 Brussel
België

Phone number
Email

Meer info over onze jobs

Phone number