Centrum voor Cybersecurity België

Wie zijn we?

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) is de nationale autoriteit voor cyberveiligheid in België. Het CCB superviseert, coördineert en waakt over de toepassing van de Belgische cyberveiligheidsstrategie. Door optimale informatie-uitwisseling kunnen bedrijven, de overheid, aanbieders van essentiële diensten en de bevolking zich gepast beschermen.

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) is opgericht bij Koninklijk Besluit op 10 oktober 2014 en staat onder het gezag van de Eerste Minister.

Het wordt geleid door directeur Miguel de Bruycker en adjunct-directrice Phédra Clouner.

Opdracht en missie

Als nationale autoriteit heeft het CCB als opdracht:

 • Opvolgen en coördineren van en toezien op de uitvoering van het Belgisch beleid ter zake
 • Vanuit een geïntegreerde en gecentraliseerde aanpak de verschillende projecten op het vlak van cyberveiligheid beheren
 • De coördinatie verzekeren tussen de betrokken diensten en overheden, en de publieke overheden en de private of wetenschappelijke sector;
 • Formuleren van voorstellen tot aanpassing van het regelgevend kader op het vlak van cyberveiligheid
 • In samenwerking met het Coördinatie-en Crisiscentrum van de regering, het crisisbeheer bij cyberincidenten verzekeren
 • Opstellen, verspreiden en toezien op de uitvoering van standaarden, richtlijnen en veiligheidsnormen voor de verschillende informatiesystemen van de administraties en publieke instellingen
 • Coördineren van de Belgische vertegenwoordiging in internationale fora voor cyberveiligheid, van de opvolging van internationale verplichtingen en van voorstellen van het nationale standpunt op dit vlak
 • Coördineren van de evaluatie en certificatie van de veiligheid van informatie-en communicatiesystemen
 • Informeren en sensibiliseren van gebruikers van informatie-en communicatiesystemen.

 

Onze waarden

 • Integratie: het CCB draagt bij tot een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van de nationale cyberveiligheid
 • Responsabilisering: het CCB responsabiliseert betrokken diensten en ondersteunt ze.
 • Evenwicht: het CCB bewaart het evenwicht tussen veiligheid en de fundamentele rechten, waarden en noden van de moderne samenleving.
 • Innovatie: het CCB stimuleert de ontwikkeling van nieuwe ideëen en mogelijkheden die de cyberveiligheid in België en in de wereld kunnen verbeteren
 • Integriteit: het CCB handelt eerlijk en eervol.

Onze troeven

 • Wil je werken in een dynamische en innovatieve omgeving, in een sector die voortdurend in ontwikkeling is? Een job met echte maatschappelijke impact, en ons helpen België te beschermen tegen cybercriminelen?
 • Je leert graag en bent nieuwsgierig. Je krijgt de kans om ons te helpen cyberdreigingen tegen te gaan en daarbij gebruik te maken van de nieuwste technologieën. 
 • Je krijgt de kans om opleidingen van hoge kwaliteit te volgen, om de laatste trends te kennen en te beheersen en concreet te werken aan het verhogen van de Belgische cyberweerbaarheid. 
 • Onze vestigingen bevinden zich in Brussel, dicht bij de metro en het centraal station.
 • Wij bieden de mogelijkheid om van thuis uit te werken.
 • Je kan beschikken over hoogwaardige, state-of-the-art apparatuur (laptop/smartphone), en werkt in een menselijke omgeving, waar we ons allemaal bewust zijn dat we in het algemeen belang handelen.

Nationale Cyber Security Strategie

Op 20 mei 2021 keurde de Nationale Veiligheidsraad (NVR) de details van de cybersecuritystrategie 2.0 goed. Deze strategie vormt het kader voor de transversale aanpak door België van cyberdreigingen en -kansen voor ons land. Het moet van België een van de minst kwetsbare landen van Europa maken.

Aantal medewerkers

90

Contactgegevens

Wetstraat 18
1000 Brussel
België

Meer info over onze jobs