Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen

Wie zijn we?

Wij stellen mee de regels op en zien toe op de naleving ervan door de onderlinge maatschappijen en de sector in zijn geheel, op boekhoudkundig, administratief en financieel gebied, om te zorgen voor

 • het juiste gebruik van overheidsmiddelen
 • het juiste gebruik van de bijdragen van de leden
 • de kwaliteit van de dienstverlening aan de leden
 • de transparantie van hun operaties.

Wij voeren onze opdrachten uit door middel van de volgende activiteiten:

 • Goedkeuren van onderlinge entiteiten en accountants, en hun compliance officers en verzekeringstussenpersonen en opleidingsactiviteiten.
 • Goedkeuren van statutenwijzigingen en van besluiten van bijdragen en de bestemming daarvan, van onderlinge waarborgmaatschappijen, nationale verenigingen en onderlinge verzekeringsmaatschappijen.
 • Controleren a priori en a posteriori van de wijzigingen van de statuten en de verzekeringspremies van de onderlinge verzekeringsmaatschappijen.
 • Controleren van de financiële, boekhoudkundige, administratieve en juridische verrichtingen van onderlinge verzekeringsmaatschappijen en verzekeringstussenpersonen.
 • Evalueren van de beheersprestaties van de verzekeraars  in het kader van de verantwoording van de verzekeraars voor het variabele deel van hun beheerskosten.
 • Behandelen van klachten en problemen van leden, onder toezicht staande entiteiten, andere administraties en derden.
 • Adivseren van de minister en de raad over aanpassingen van de regelgeving
 • Voorlichten van alle betrokkenen

Onze waarden

 • Onpartijdigheid
 • Klantgerichtheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Integriteit

Onze troeven

 • gespecialiseerde deskundigheid op juridisch, financieel en auditgebied
 • een organisatie met een menselijke dimensie: iedereen kent iedereen
 • een dynamische en aangename werkomgeving
 • efficiënte computerapparatuur
 • flexibele werktijden
 • vlot bereikbaar met het openbaar vervoer
 • telewerken
 • talrijke sociale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, huwelijks- en geboortepremies, evenementen die het hele jaar door worden georganiseerd zoals teambuilding, sportdagen, enz.

Aantal medewerkers

50

Contactgegevens

Sterrenkundelaan 1
1210 Brussel
België

Phone number