Enabel

Wie zijn we?

Samen met onze partners reiken we oplossingen aan om dringende mondiale uitdagingen – klimaatverandering, sociale en economische ongelijkheid, verstedelijking, vrede en veiligheid, menselijke mobiliteit – aan te pakken en om wereldburgerschap te bevorderen.

We hebben meer dan 20 jaar ervaring in uiteenlopende gebieden, van onderwijs en gezondheidszorg tot landbouw, milieubescherming, digitalisering, werkgelegenheid en governance. De expertise van ons federaal agentschap is wereldwijd gegeerd – door de Belgische overheid, de instellingen van de Europese Unie, de regeringen van andere landen en de privésector. We werken samen met organisaties uit het maatschappelijk middenveld, onderzoeksinstellingen en bedrijven, en stimuleren een vruchtbare interactie tussen ontwikkelingsbeleid en andere gebieden.

Enabel heeft 2100 medewerkers. Het agentschap beheert zo’n 170 projecten in een twintigtal landen, in Europa, Afrika en het Midden-Oosten.

Projecten in de kijker

De Democratische Republiek Congo (DRC) is het belangrijkste partnerland voor de Belgische gouvernementele samenwerking. Enabel heeft er meer dan 350 werknemers, van wie een vijftigtal expats.

Het samenwerkingsprogramma 2023-2027 tussen België en de DRC focust op armoedebestrijding, gendergelijkheid,  onderwijs en gezondheid. 

Het West-Afrikaanse land Guinee is sinds 2015 een partnerland van de Belgische gouvernementele samenwerking.

Het samenwerkingsprogramma 2023-2028 wil de economische, sociale en ecologische veerkracht van kwetsbare bevolkingsgroepen – met name jongeren en vrouwen – versterken om duurzame menselijke ontwikkeling mogelijk te maken.

Onze waarden

Engagement:  wij zijn vastberaden, gemotiveerd en gepassioneerd.

Respect:  wij erkennen de identiteit en de waardigheid van ieder individu, koesteren diversiteit en respecteren de knowhow, het werk en de ideeën van onze partners, opdrachtgevers en collega’s.

Verantwoordelijkheidszin:  wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om armoede te bestrijden en te bouwen aan een rechtvaardige wereld.

Integriteit: in alles wat we doen geven we blijk van waardigheid, betrouwbaarheid, oprechtheid en eerlijkheid.

Onze troeven

  • Een carrière bij Enabel is zeker iets voor jou als je op menselijk vlak zin wil geven aan je professionele leven.
  • Je wil je inzetten om samen met ons de mondiale uitdagingen aan te pakken.
  • Je vindt het belangrijk om in een open, respectvolle, motiverende en inspirerende omgeving te kunnen werken.
  • Je wil voortdurend bijleren en professioneel groeien.

Wie zoeken we?

We zoeken gepassioneerde en nieuwsgierige professionals die houden van interculturele samenwerking en nieuwe uitdagingen. Mensen die beslissingen kunnen nemen, verantwoordelijk zijn en resultaatgericht werken. We zijn op zoek naar talent in uiteenlopende sectoren zoals energie, landbouw, gezondheid, sociologie, antropologie, financiën, wetgeving, openbaar bestuur...

Aan de slag bij ons

Op je eerste dag bij Enabel word je verwelkomd door je manager en teamleden die je op weg helpen in je nieuwe functie . Een collega van human resources staat voor je klaar met alle praktische informatie. In je eerste weken word je samen met andere nieuwe collega’s uitgenodigd voor een ontbijt met de Algemeen Directeur en een algemene informatiesessie over Enabel. Je kan je ook vanaf het begin inschrijven voor opleidingen die een meerwaarde zijn voor jezelf, je team en de projecten van Enabel.

Functies in de kijker

Een expert overheidsopdrachten werkt in een partnerland en ondersteunt daar de projectteams bij aankoop en logistiek.

Een administratief en financieel verantwoordelijke staat in voor het administratief, financieel en logistiek beheer van het landenkantoor of een project. Hij of zij begeleidt de projecten hierin van begin tot einde.

Een portfolio manager volgt de uitvoering van een reeks projecten in een land op. Hij of zij coördineert de projecten in samenwerking met de projectleiders en zorgt ervoor dat de resultaten worden gehaald.

Aantal medewerkers

2100

Contactgegevens

Hoogstraat 147
1000 Brussel
België

Phone number

Meer info over onze jobs

Meer info over onze stages