FOD Beleid en Ondersteuning

Wie zijn we?

De FOD BOSA werkt aan een moderne overheid ten dienste van burgers en ondernemingen. Dat doen we door onze klanten en beleidsverantwoordelijken te ondersteunen in 5 domeinen

 • Werken bij de overheid 

 • Digitale overheid 

 • Begroting en boekhouding 

 • Overheidsopdrachten 

 • Strategische ondersteuning.

Zo zorgen we voor een toekomstgericht federaal hr- en welzijnsbeleid, werken we aan de digitalisering en de administratieve vereenvoudiging van de overheid, zorgen we voor de opvolging van de federale begroting en de overheidsboekhouding, ondersteunen we overheidsdiensten bij overheidsopdrachten en geven we strategisch advies rond thema’s als organisatieontwikkeling, innovatie, leiderschap,…

Projecten in de kijker

Je werkt mee aan een tal van interessante projecten: 

 • Een nieuw selectiemodel voor de rekrutering van federale personeelsleden 

 • Employer branding van de federale overheid 

 • Personeelsdossiers van federale personeelsleden beheren 

 • Digitale projecten zoals eBox,… 

 • Digitale inclusie 

 • Transparante federale overheidsbegroting 

 • Een nieuw e-procurement platform 

 • Ondersteuning van federale organisaties in hun organisatiebeheer 

Onze waarden

De waarden van onze FOD zijn: 

 • Samenwerking 

 • Klantgerichtheid 

 • Respect 

 • Verantwoordelijkheid

Lees meer: Waarden van de FOD BOSA

Onze troeven

 • Een job met maatschappelijke meerwaarde. 
  Je werkt voor een centrale actor binnen de federale overheidsadministratie en je werkt mee aan een moderne overheid ten dienste van burgers en ondernemingen. 

 • Een dynamische en hybride werkomgeving 
  Bij BOSA werk je flexibel zowel van thuis als op kantoor in functie van individuele en teamdoelstellingen. Zo moedigen we je aan om een goeie work-life balance te creëren. 
  Onze moderne kantoren en lokalen zijn uitgerust om hybride te overleggen. Met een ligging vlak bij het station Brussel-Noord zijn we bovendien vlot bereikbaar met het openbaar vervoer 

 • Een mensgerichte organisatiecultuur 
  In onze organisatie staat samenwerking vanuit wederzijds vertrouwen centraal. We delen actief onze kennis en ervaringen met elkaar en verwelkomen en waarderen diverse perspectieven. We streven naar een open feedbackcultuur, een continue dialoog waarbij onze waarden respect en verantwoordelijkheid centraal staan. Een inspirerende, inclusieve en open werkcultuur waarin iedereen zich verder kan ontplooien en haar of zijn vol potentieel kan bereiken.

Wie zoeken we?

We zoeken uiteenlopende profielen in hr, IT, finance en boekhouding, organisatieontwikkeling,… 

Zo zoeken we vaak selectieverantwoordelijken, welzijnsactoren, experten in overheidsopdrachten, dossierbeheerders, IT-projectleiders, juristen of datamanagers. 

Aan de slag bij ons

Je onthaal bij de FOD BOSA verloopt in drie stappen: bij de hr-dienst, bij je eigen dienst en op de ontmoetingsdag voor nieuwe medewerkers. Op je eerste werkdag word je onthaald met een ontbijt, een kennismakingssessie en een rondleiding door het gebouw. 

Je krijgt een mentor toegewezen bij wie je de eerste maanden terecht kan met al je vragen. In functie van je job krijg je een aangepast opleidingstraject. Je onthaal binnen onze organisatie wordt bovendien goed opgevolgd door middel van een opvolggesprek bij de hr-dienst waarin we graag je feedback horen.

Onze organisatie in beeld - video

Aantal medewerkers

1450

Contactgegevens

FOD Beleid en Ondersteuning
WTC III Simon Bolivarlaan 30, bus 1
1000 Brussel
België

Phone number

Meer info over onze jobs