FOD Financiën

Drie beelden van personen die werken voor FOD Financiën

Wie zijn we?

Met zo'n 20.000 personeelsleden is FOD Financiën het grootste federale departement.

Wij beheren de middelen die onze maatschappij laten draaien. Ons werk wekt vertrouwen bij de burgers. Zij kunnen gerust zijn dat de belastingen, rechten en taksen op een correcte en evenwichtige manier worden geïnd, maar er is veel meer te doen bij ons! 

Wij staan ook in voor de correcte verdeling van deze middelen om projecten te realiseren die iedereen ten goede komen: infrastructuur, sociale voorzieningen, onderwijs ...

Onze kernopdrachten zijn:

 • een tijdige en juiste heffing, inning, invordering en terugbetaling van de belastingen en taksen;
 • het Shared Service Center zijn voor de inning en invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen;
 • een betrouwbaar beheer van alle patrimoniumdata;
 • de legale handel faciliteren en de maatschappij beschermen door gerichte controles uit te voeren op de in-, door- en uitvoer van goederen;
 • bijdragen tot het voorkomen en het bestrijden van fraude, ontwijking en misdrijven binnen onze bevoegdheidsdomeinen;
 • de financiële verbintenissen van de Staat beheren en de financiering van deze laatstgenoemde verzekeren;
 • verstrekken van beleidsexpertise en -ondersteuning. 

Benieuwd naar onze kantoren? Duik dan in onze 360° virtuele rondleiding

 

Projecten in de kijker

We gaan vollenbak vooruit op jouw ritme. 

Iedere dag werken we aan een beter België door belastingen correct te innen, fraude te bestrijden en onze samenleving optimaal te financieren. Dat doen we samen met al onze collega’s. We laten hen iedere dag groeien, door ‘expert’-opleidingen (in onze eigen academy) en onze interne jobmarkt open te houden. Zo kunnen ze samen en individueel het beste uit zichzelf halen én ook onze samenleving het beste vooruit helpen. We geloven erin dat dit het beste gaat op hun ritme, dat ook rekening houdt met wie zij zijn als mens.

Het is onze ambitie om een leidende overheidsdienst te zijn en te blijven. Daarbij ligt de focus op het correct uitvoeren van onze missie en de ons toegekende kernopdrachten. Daarnaast willen we blijven evolueren en zo onze organisatie naar een hoger niveau tillen. Om dit te realiseren definieerden we drie strategische ambities: 

 • Op maat
 • Slim
 • Toekomstgericht

Door deze ambities te realiseren, blijven we een daadwerkelijke meerwaarde voor de maatschappij.
 

Onze waarden

FOD Financiën heeft een bedrijfscultuur met 4 essentiële waarden:

 • Correct
 • Gedreven
 • Dienstbaar
 • Integer

Onze troeven

Een beter België 

Een zinvolle job vind je niet enkel bij start-ups. Ook bij FOD Financiën heeft onze job zin. Véél zin. Elke job draait hier rond hetzelfde doel: ons land beter maken. Voor burgers, bedrijven en overheden. En daar dragen we alle 20.000 aan bij.

Vollenbak vooruit

Ambitie vinden we geen vies woord. Groeien en doorgroeien ook niet. De beste worden in ons vak en in onze job, want daar wordt ons land beter van. En geef toe: wie kan daar iets tegen hebben?

Samen sterker werken

We zitten hier niet van 9 tot 5 opgesloten in onze eigen vierkante meter. We werken veel samen, met respect en goesting want dat maat ons slimmer en sterker.

Op mensenmaat

We zijn een overheidsdienst, maar we zijn ook mensen. En ja, we gaan ook graag na de uren een pint drinken met collega’s. Dus houden we van flexibele planningen, luisterende oren en respect voor elkaar. 
 

Wie zoeken we?

FOD Financiën is op zoek naar jonge, gedreven mensen. En naar ervaren rotten. En naar een ambitieuze generatie die vooruitkijkt. Kortom, naar iedereen die elke dag aan een beter België wil werken.

Yep, ook nu zijn we op zoek naar nieuwe collega's.

Aan de slag bij ons

Nope, we gooien je niet zomaar voor de leeuwen. We zijn blij je tot onze collega’s te mogen rekenen!  En dat maken we kenbaar tijdens een warm en persoonlijk onthaal. Je krijgt bovendien een peter/meter toegewezen die je begeleidt en ondersteunt. Hij/zij helpt je met alle praktische vragen (opstarten van je pc, ontdekken van de lokalen enz.) en zorgt voor een succesvolle integratie in de organisatie.

Ook hebben we een aantal praktische tools uitgewerkt om zo je eerste dagen vlot bij onze FOD door te komen

 • Onboardingsapp
 • Onboardingsbijbel
 • Serious Game Onboarding
 • Onboarding toolbox
 • Onthaalbrochure

Onze organisatie in beeld - video