FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Wetsraat 16

Wie zijn we?

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister ondersteunt de eerste minister bij de leiding en de coördinatie van het regeringsbeleid. De ondersteuning gebeurt op inhoudelijk, administratief, logistiek en juridisch vlak en op het vlak van de communicatie.

Deze federale overheidsdienst is verantwoordelijk voor:

 • de organisatie van de vergaderingen van de ministerraad om de besluitvorming binnen de regering te bevorderen
 • de organisatie van het Overlegcomité  en de syndicale onderhandelingscomités, om de samenwerking tussen de federale structuren te bevorderen
 • de inhoudelijke ondersteuning van de eerste minister en de coördinatie van het regeringsbeleid de communicatie van de beslissingen van de regering naar de buitenwereld toe
 • de coördinatie van de administratieve en budgettaire opvolging van de federale culturele instellingen:
  • Koninklijke Muntschouwburg
  • Nationaal Orkest van België
  • Paleis voor Schone Kunsten
 • de administratieve en logistieke ondersteuning van de diensten opgericht bij de Kanselarij:
  • Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO)
  • Centrum voor Cybersecurity België (CCB)
  • Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
  • Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO)
  • Federale Interne Audit

Projecten in de kijker

De Kanselarij werkt aan projecten op zeer uiteenlopende gebieden, zoals:

 • de organisatie van evenementen zoals de feestgelegenheden op 21 juli of de herdenkingsplechtigheden voor de aanslagen van 22 maart 2016
 • de deelname aan de interdepartementale coördinatiegroep voor gendermainstreaming

Voorbeelden van andere belangrijke projecten vind je in de jaarverslagen van de Kanselarij.

Onze waarden

Flexibiliteit
Dankzij de flexibele inzet van het personeel kan de Kanselarij sinds jaar en dag het bijzondere ritme volgen dat wordt bepaald door de politieke agenda, de vergaderingen en de communicatie van de regering, maar ook door de organisatie van evenementen. Voor specifieke projecten ontwikkelt de Kanselarij bovendien intern een systeem dat toelaat om expertise en kennis te delen en uit te wisselen.

Excellentie
Bij de Kanselarij is de kwaliteit van de geleverde diensten essentieel, zowel op het vlak van logistiek en informatica (performant en beveiligd materiaal en installaties etc.) als op het vlak van administratieve, juridische, budgettaire en communicatie-expertise.

Vertrouwen
Proactiviteit en loyaliteit wekken vertrouwen. Dat vertrouwen moet bij elke machtsoverdracht worden vernieuwd en moet telkens in de loop van de legislatuur worden bestendigd.

Onze troeven

 • Autonomie om de ons toevertrouwde taken uit te voeren
 • Aandacht voor het evenwicht tussen werk- en privéleven (glijdende werkuren, telewerk etc.)
 • Het historische kader van de organisatie
 • Een centrale ligging (dicht bij het station Brussel-Centraal en het metrostation Kunst-Wet)
 • Duurzaamheid

Wie zoeken we?

Wij zijn op zoek naar alle soorten profielen. Het belangrijkste voor ons is dat je gemotiveerd bent en bereid om in je job te investeren.

Aan de slag bij ons

Aangezien de Kanselarij een kleine organisatie is, organiseren wij geen welkomstdag voor nieuwe medewerkers. Ze worden verwelkomd door een medewerker van de stafdienst Personeel en Organisatie, die hen uitlegt hoe de Kanselarij werkt. De nieuwkomers worden intern door collega’s opgeleid voor de job. Indien nodig kunnen ze ook opleidingen volgen bij het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) of andere opleidingscentra.

Aantal medewerkers

200

Contactgegevens

Wetstraat 16
1000 Brussel
België

Phone number