Wallonie Bruxelles Enseignement

Wie zijn we?

WBE: de belangrijkste inrichtende macht van onderwijs in Franstalig België

Wallonie Bruxelles Enseignement is een paracommunautaire, autonome overheidsinstelling die fungeert als inrichtende macht van het onderwijs dat door de Franstalige Gemeenschap georganiseerd wordt.

Het onderwijs dat WBE organiseert, omvat zo’n

 • 500 onderwijsinstellingen, gaande van kleuterscholentot hogeronderwijsinstellingen, met meer dan 211.000 leerlingen
 • Meer dan 30.000 personeelsleden (leraars, directeurs, …)
 • 3.200.000 m2 aan schoolgebouwen, verspreid over 800 locaties. 

Mission de WBE

WBE heeft een belangrijke sociale missie. Voor die missie zetten we ons in en daarbij hebben we oog voor participatieve ontwikkeling, creativiteit en professionalisme. Die missie houdt in dat we mee helpen met de organisatie, de goede werking en de uitbouw van het onderwijsdat WBE via al zijn onderwijsinstellingen aanbiedtten bate van de leerlingen, de personeelsleden en de onderwijskwaliteit. 

De administratie van WBE

Om dit onderwijs te organiseren en kwalitatieve ondersteuning te geven rekent WBE op zijn administratieve diensten (administratie), die om en bij de 600 personeelsleden  tellen. Zij zijn met erg uiteenlopende zaken bezig, zoals het beheer van schoolgebouwen, het loopbaanbeheer van het onderwijspersoneel, het budget, de logistiek, ...

Onze waarden

 • Democratie: WBE leidt leerlingen en studenten op om de fundamentele rechten en vrijheden van mannen, vrouwen en kinderen te respecteren. Zij moedigt leerlingen en studenten aan hun vrije wil uit te oefenen door de ontwikkeling van beredeneerde kennis en de uitoefening van kritisch denken.
 • Openheid en een wetenschappelijke benadering: WBE leidt vrije, verantwoordelijke burgers op die openstaan voor de wereld en haar culturele diversiteit. Burgerschap wordt geleerd door een cultuur van respect, begrip voor anderen en solidariteit met anderen. Het WBE ontwikkelt de smaak van leerlingen en studenten om de waarheid te zoeken met voortdurende intellectuele eerlijkheid, nauwgezetheid, objectiviteit, rationaliteit en tolerantie.
 • Sociale emancipatie: WBE werkt aan de vrije en geleidelijke ontwikkeling van de persoonlijkheid van elke leerling en student. Zij wil hen helpen de kennis en vaardigheden te verwerven die hen in staat stellen actief deel te nemen aan het economische, sociale en culturele leven.  Actief tegenover sociale ongelijkheden ondersteunt WBE de minder bevoorrechten, zodat hen geen keuze wordt ontzegd om redenen die verband houden met hun achtergrond. Met vertrouwen in zichzelf en bewust van hun mogelijkheden bouwen leerlingen en studenten aan hun intellectuele emancipatie, die de garantie vormt voor hun sociale emancipatie.
 • Respect en neutraliteit: WBE verwelkomt alle leerlingen en studenten zonder discriminatie, in overeenstemming met de regels van haar scholen. Zij ontwikkelt en waarborgt hun vrijheid van geweten en gedachte. Zij moedigt hen aan hun vrijheid van meningsuiting te gebruiken zonder mensen of kennis te denigreren.

Onze troeven

Werken bij WBE betekent vooral werken aan een sterke sociale missie in het belang van iedereen. Het betekent ook je vaardigheden ten dienste stellen van een dynamische structuur en deel uitmaken van een team dat gemotiveerd is door de implementatie van een nieuwe organisatie. 

WBE biedt een aangename werkomgeving, met ontmoetingsplaatsen om ideeën uit te wisselen bij een kopje koffie of thee, en gemakkelijke toegang tot het openbaar vervoer. 

Bij WBE geniet je van een salarispakket in functie van je diploma, met erkenning van je vroegere relevante werkervaring (uit de publieke of de private sector) , inclusief maaltijdcheques van 6,60 euro per gewerkte dag. Afhankelijk van je functie kan je ook tot 50% telewerken.

Wie zoeken we?

De administratie van WBE is regelmatig op zoek naar nieuwe medewerkers met verschillende profielen:

 • Secretariaat
 • Juridisch
 • Projectbeheer
 • Administratief
 • IT
 • HR
 • Technisch 
 • Ingenieur

Aan de slag bij ons

Wanneer je bij WBE in dienst treedt, volg je een gepersonaliseerd introductie- en integratieprogramma: 

 • Voor je aankomst: je wordt uitgenodigd in onze lokalen om je contract te tekenen of je beslissing over toelating tot de stage te ontvangen. Hier krijg je veel nuttige en praktische informatie.
 • Je eerste dag: 
  • Je wordt door uw team verwelkomd op uw afdeling. 
  • Je bezoekt de lokalen, ontvangt je uitrusting en badge en maakt kennis met je collega's.
  • Je ontmoet je jobadviseur, die je bij je eerste stappen zal begeleiden, en je lijnmanager. 
  • Wanneer je voor het eerst je mailbox opent, staat er een e-mail voor je klaar met wat leesvoer en al onze praktische adviezen en nuttige informatie om je te helpen je nieuwe werkomgeving onder de knie te krijgen.
 • De volgende dagen: je wordt begeleid door je collega's en je ontmoet regelmatig je lijnmanager. 
 • Binnen een maand na je aankomst: je wordt uitgenodigd voor een presentatie van WBE waarin je informatie krijgt over de institutionele context, het organigram, de praktische werking, ...
 • Aan het eind van het inwerkproces: je krijgt de gelegenheid uw mening te geven en een tevredenheidsonderzoek in te vullen.