Wie zijn we en wat doen we? 

Salle de tests

Werkenvoor.be is een initiatief van de FOD Beleid en Ondersteuning, de federale partner voor IT, organisatiebeheersing, integriteitsbeleid, overheidsopdrachten en HR.
We zijn gespecialiseerd in het aantrekken en selecteren van talent en het screenen van specifieke competenties zoals taalkennis en veiligheidscompetenties. Hiervoor geven we ondersteuning en advies aan meer dan 100 verschillende overheidsinstellingen. 

Onze missie

•    Door het aantrekken, selecteren, oriënteren en certificeren van talent dragen we bij tot een sterke en performante overheid ten dienste van de burger
•    We plaatsen onze kandidaten en klanten centraal in onze dienstverlening en werken in partnerschap
•    Als expertisecentrum ondersteunen we onze professionele klanten, geven we gericht advies en stellen we onszelf voortdurend in vraag
•    We streven naar duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers
•    Dankzij onze evidence-based, data-driven en wetenschappelijk onderbouwde aanpak, methoden en tools staan we garant voor objectiviteit en kwaliteit
•    We ambiëren gelijke kansen voor iedereen dankzij onze inclusieve aanpak  
 

Selectie

Onze klanten

Wij publiceren jobs en organiseren selecties voor de federale instellingen, maar ook voor gewesten, gemeenschappen en plaatselijke besturen.

Aantrekken van talent

Werkenvoor.be is het grootste jobplatform voor overheidsjobs en het centrale jobkanaal van de federale overheid. Je vindt bij ons een brede waaier aan jobaanbiedingen voor de publieke sector in diverse domeinen gaande van IT, HR, communicatie en administratie tot gezondheid en zorg, research & development en veiligheid. We bieden jobs aan voor uiteenlopende profielen met en zonder werkervaring: juristen, verpleegkundigen, wetenschappers, economisten, managers, IT-specialisten, ingenieurs, enzovoort. Kortom, bij ons vind je zeker een job die bij je past.

Op onze site kan je kennismaken met de vele jobs die de federale overheid rijk is en welke troeven werken bij de federale overheid met zich meebrengt.

Iedereen is welkom om bij ons te solliciteren ongeacht gender, seksuele oriëntatie, religie of handicap. We zien verschillen tussen mensen als een meerwaarde en extra troef op de werkvloer.

Maak kennis met werken voor de federale overheid via onze sociale media en schrijf je in op onze jobmailing om op de hoogte te blijven van de laatste jobaanbiedingen.

Selecteren van talent

Elk jaar organiseren we meer dan duizend selecties voor tal van overheidsorganisaties. We screenen jaarlijks de competenties van meer dan honderdduizend kandidaten via een breed spectrum aan testen en competentiegerichte interviews. 
Eerlijkheid, transparantie en kwaliteit vormen de basis van onze selectieprocedures. Daarbij waken we steeds over gelijke behandeling van onze kandidaten. 
We passen in bepaalde gevallen onze selectieprocedures aan voor bijvoorbeeld kandidaten met een handicap. Zo willen we iedereen evenwaardige kansen geven om te slagen.

Screenen van taalcompetenties

We screenen taalcompetenties in het kader van selecties, maar iedereen die zijn taalkennis van onze nationale talen wil laten testen, kan bij ons terecht.
Zo zijn er taaltesten die bij slagen recht geven op een taalcertificaat. Soms is een taalcertificaat verplicht voor de uitoefenen van een bepaalde functie, in andere gevallen kan een taalcertificaat aanleiding geven tot een tweetaligheidspremie.
Tot slot organiseren we ook taaltesten voor leerkrachten die vakken willen aanbieden  in een andere taal dan de onderwijstaal.

Competentiescreening en certificering in de bewakingssector

We staan opleidingscentra in de bewakings- en veiligheidssector bij in het screenen van competenties van toekomstige bewakings- en veiligheidsagenten. Zo waarborgen we mee de kwaliteitstandaarden van deze sector.
Daarnaast organiseren we ook psychotechnisch onderzoek voor gemeenschapswachten.