Buitenlandse diploma’s en anderstalige diploma’s

Als jouw diploma niet in het Nederlands of van een buitenlandse onderwijsinstelling is, zijn er mogelijk bijkomende voorwaarden.

Deze bijkomende voorwaarden kunnen het behalen van een taalattest of het aanvragen van een equivalentie zijn. Of je een of beide van deze voorwaarden moet vervullen hangt af van jouw persoonlijke situatie.

Heb je je diploma behaald in België ?

In het Nederlands

Als je je diploma in België en in het Nederlands hebt behaald, dan kan je deelnemen aan Nederlandstalige selecties.

In een andere taal dan het Nederlands

Afhankelijk van je situatie is het mogelijk dat je je taalkennis Nederlands moet bewijzen aan de hand van een taaltest artikel 7.

Het behalen van het taalcertificaat is een voorwaarde voor selectie. Schrijf je dus zo snel mogelijk in voor de taaltest.

Deze test bestaat uit 3 of 4 modules, afhankelijk van het niveau. Er zijn vier verschillende versies afhankelijk van het niveau van de functie waarvoor je solliciteert. Je hebt de taaltest nodig die overeenkomt met het niveau van de selectie.

 • Voor een selectie op masterniveau is een artikel 7 - niveau 1/A nodig.
 • Voor een selectie op bachelorniveau is een artikel 7 - niveau 2+/B nodig.
 • Voor een selectie op niveau hoger secundair onderwijs is een artikel 7 - niveau 2/C nodig.
 • Voor een selectie op niveau lager secundair onderwijs of zonder vereist diploma is een artikel 7 - niveau 3/D nodig.

Heb je je diploma behaald in het buitenland ?

Afhankelijk van het land waar je je diploma hebt behaald, heb je mogelijk een equivalentie nodig.

Er zijn twee soorten equivalenties: een niveau-erkenning en een specifieke erkenning.

Voor meer informatie of om een aanvraag tot gelijkwaardigheid in te dienen, neem contact op met :

Erkenning op niveau Specifieke erkenning
Een niveau-erkenning zegt niets over de inhoud van je diploma en spreekt zich enkel uit of het een diploma is op niveau master, bachelor, of hoger secundair. Als er in de vacature enkel een algemeen diploma gevraagd wordt, voldoet een niveau-erkenning. Een specifieke erkenning kijkt ook naar de richting van jouw diploma en erkent dit diploma als equivalent van een specifiek Vlaams diploma. Als er een specifiek diploma gevraagd wordt in een bepaalde richting of domein, heb je een specifieke erkenning nodig.

Voorbeeld van een selectie waar enkel een algemeen diploma op masterniveau gevraagd wordt:

Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.  

Voorbeeld van een selectie waarvoor je een diploma nodig hebt in het domein pedagogie: 

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (bv. licentiaat/master) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na ten minste 4 jaar studie in het domein van de pedagogische wetenschappen.

De aanvraagperiode bij NARIC kan lang duren. Begin hier dus vroeg genoeg aan, aangezien je niet kan worden aangeworven voor je dit attest hebt geüpload in je online account.

In Nederland of Luxemburg

 • Wordt er in de vacature enkel een diploma op niveau gevraagd, zonder te specifiëren in welk domein? In dat geval kan je deelnemen zonder een equivalentieattest.

Je hebt nog steeds een equivalentie nodig als je jouw diploma vóór 2015 hebt behaald.

 • Wordt er in de vacature een diploma gevraagd in een bepaald domein of bepaalde richting ? In dat geval heb je wel een specifieke erkenning nodig.  In dit geval volstaat een niveau-erkenning niet. Je vindt de procedure hierboven.

Buiten de Benelux

 • Wordt er in de vacature enkel een diploma op niveau gevraagd, zonder te specifiëren in welk domein ? In dat geval heb je een equivalentie op niveau nodig.
 • Wordt er in de vacature een diploma gevraagd in een bepaald domein of bepaalde richting ? In dat geval heb je wel een specifieke erkenning nodig.

Meer nuttige informatie