Resultaten van de procedure

Als je gesolliciteerd hebt voor een job bij de federale overheid, de verschillende stappen van de selectie doorlopen hebt en onder het quotum valt (als er een is), dan sta je in een laureatenlijst.

Hoe werkt deze laureatenlijst?

In je online account vind je de resultaten voor de verschillende tests die je tijdens de selectieprocedure hebt afgelegd.

Meer informatie over de testresultaten en de motivering ervan.

Na deze verschillende screenings stelt Werkenvoor.be een lijst op met de geslaagde kandidaten.  Deze lijst wordt de laureatenlijst (of wervingsreserve) genoemd.  Elke laureatenlijst heeft een vooraf vastgelegde geldigheidsduur (bijvoorbeeld 1 of 2 jaar). Als de rekruterende overheidsdienst in die periode andere laureaten wil aanwerven, moet hij daarvoor de lijst raadplegen. 

Het kan enige tijd duren voor de laureatenlijst is opgesteld.  Er kan dus enige tijd zitten tussen de mededeling van je resultaten voor de laatste stap van de procedure en het tijdstip waarop je de lijst ontvangt. 

In de vacature waarvoor je gesolliciteerd hebt, vind je bijkomende informatie over de opmaak van de lijst en de geldigheid ervan.  Lees aandachtig deze informatie zodat je het resultaat voor de procedure die op jou betrekking heeft naar behoren begrijpt.  

Verzending van de jobaanbiedingen

Werkenvoor.be bezorgt deze laureatenlijst aan de rekruterende overheidsdienst. Het zijn de overheidsdiensten die verantwoordelijk zijn voor de effectieve aanwervingen.

Afhankelijk van je rangschikking zijn er twee mogelijkheden.

Je ontvangt een jobaanbieding en kan direct in dienst treden.

De rekruterende overheidsdienst verstuurt de aanbieding per e-mail via het platform Werkenvoor.be. Je kan de job aanvaarden en direct aan de slag gaan volgens de afspraken die je met je nieuwe werkgever hebt gemaakt. Je kan de job ook weigeren. In dat geval kom je niet meer in aanmerking voor de geweigerde jobaanbieding, maar blijf je in de laureatenlijst staan en kun je eventueel andere aanbiedingen ontvangen.

Je ontvangt een jobaanbieding met bijkomende screening.

Werkenvoor.be wil de kandidaten in de laureatenlijsten zoveel mogelijk jobs aanbieden. Daarom worden de laureatenlijsten na 3 maanden voor de andere overheidsdiensten opengesteld. Zoeken zij iemand met een gelijkaardig profiel, dan kunnen ze de laureaten een job aanbieden via een bijkomende screening. 

De laureaat ontvangt een jobaanbieding die hij kan aanvaarden of weigeren. Wie belangstelling heeft getoond (en aan de in aanbieding vermelde deelnemingsvoorwaarden voldoet), wordt uitgenodigd voor een bijkomende test (Meestal gaat het om een interview).

Na een bijkomende screening krijgt de rekruterende dienst een nieuwe rangschikking van laureaten ter beschikking. Deze lijst is 1 jaar geldig en staat niet open voor de andere overheidsdiensten. De rekruterende dienst kan laureaten van deze nieuwe lijst aanwerven. 

Impact op je rangschikking

Het aanvaarden/weigeren van de jobaanbieding door kandidaten die hoger gerangschikt zijn dan jij in de lijst heeft een impact op jouw rangschikking. Je kan je rangschikking te allen tijde opvolgen in je online account

Je bent geslaagd voor een selectieprocedure voor een statutaire job.

Jij ontvangt IMPACT ALS JE WEIGERT IMPACT ALS JE ACCEPTEERT
Een statutaire jobaanbieding Je behoudt je rangschikking in de laureatenlijst. Je verliest je rangschikking in de laureatenlijst.
Een contractuele jobaanbieding Je behoudt je plaats in de laureatenlijst. Je behoudt je rangschikking in de laureatenlijst en kan nog statutaire aanbiedingen ontvangen.

Je bent geslaagd voor een selectieprocedure voor een contractuele job.

Jij ontvangt IMPACT ALS JE WEIGERT IMPACT ALS JE ACCEPTEERT
Een contractuele jobaanbieding Je blijft in de laureatenlijst. Je ben niet langer opgenomen in de laureatenlijst.

Aanwerving

Als je een statutaire job bij de federale overheid aanvaardt, moet je een jaar stage lopen.  Je ontvangt ondertussen het loon dat verbonden is aan de job. Dit is een evaluatieperiode waarin je vertrouwd kan raken met je omgeving en waarbij je competenties kan ontwikkelen via onder andere opleidingen. Krijg je een positieve evaluatie aan het einde van je stage, dan word je vast benoemd. 

Bij een contractuele job bij de federale overheid hoef je geen stage te lopen. Je wordt onmiddellijk aangeworven met een contract van bepaalde of onbepaalde duur. In de functiebeschrijving vind je alle details over het type contract.  

Aanstellingsvoorwaarden

Dit zijn de in de jobaanbieding vermelde voorwaarden waaraan moet worden voldaan met het oog op de indiensttreding van een laureaat. Bijvoorbeeld: strafregister, Belgische nationaliteit voor bepaalde functies die verband houden met de uitoefening van het openbaar gezag, specifieke voorwaarden die verband houden met een specifieke regelgeving. De rekruterende organisatie controleert deze elementen op het moment van de aanwerving.

De federale overheid investeert al jarenlang sterk in acties om gelijke kansen voor iedereen te waarborgen. Dat doen we met name door te zorgen voor aanpassingen aan de selectietests, voorrang bij aanwerving en arbeidspostaanpassingen.  Ontdek welke acties we ondernemen om ervoor te zorgen dat iedereen toegang tot werk heeft.