Onze selectietesten

Heb je voor een functie gesolliciteerd en moet je één of meerdere tests afleggen? Hieronder vind je alle informatie over het verloop en de inhoud van onze tests en praktische tips om je erop voor te bereiden.

 • Hoe schrijf je je in?

  Moet je deelnemen aan een selectietest? Ontdek hoe je een testdatum kiest.

 • Hoe bereid je je voor? 

  Bekijk onze tips om je test in de beste omstandigheden af te leggen.

 • Hoe verlopen onze tests?

  Kom meer te weten over de inhoud van onze computergestuurde en mondelinge tests en bekijk een demo van de meeste tests.

 • Hoe kun je je resultaten raadplegen en hoe moet je ze interpreteren?

  Hier vind je alle nuttige info om je testresultaten en onze evaluatiemethodes te raadplegen en te begrijpen. 

Welke tests moet je afleggen?

Onze selectieprocedures bestaan uit verschillende fasen waarin je uitnodigingen krijgt om één of meerdere tests af te leggen. Dit kunnen computergestuurde of mondelinge tests zijn. 

De soorten tests die we gebruiken en de competenties, vaardigheden en/of capaciteiten die we in het kader van een selectieprocedure evalueren, worden op voorhand vastgelegd. Je vindt ze in de functiebeschrijving. Met onze tests kunnen we verschillende aspecten meten, zodat we er zeker van kunnen zijn dat jij de nodige motivering, vaardigheden, capaciteiten en competenties in huis hebt om de vacante functie naar behoren uit te oefenen. 

Meer weten over de gemeten competenties.

Goed om te weten

Een gevarieerd testaanbod

We hebben een erg verscheiden testaanbod. De vorm en inhoud van deze tests verschillen van elkaar en kunnen anders zijn dan de uitleg die we op onze website geven. Daarom raden we je steeds aan om aandachtig de instructies te lezen voor je met de echte test begint.

Kwalitatieve testen

Alle tests uit ons testportfolio zijn geselecteerd op basis van de literatuur en wetenschappelijke studies. Deze testen werden ook goedgekeurd door onze wetenschappelijke adviescommissie (opgericht naar aanleiding van artikel 3 van het koninklijk besluit met betrekking tot de selectie en de loopbaan van ambtenaren). Dit orgaan, waarin verschillende professoren en universitaire experts in het domein van psychologie (en HR) zetelen, ondersteunt ons bij het bepalen en evalueren van onze selectiemethodologie.

De specifieke tests, zoals cases en meerkeuzevragenlijsten, zijn ontwikkeld door experten onder begeleiding van selectieconsultants (selectieverantwoordelijken). Deze testen worden daarna nagekeken door onze specialisten in testontwikkeling. Ook deze methodologie werd gevalideerd door de wetenschappelijke adviescommissie.  

Informatie die wordt meegedeeld over onze tests

Behalve de informatie die op deze website staat, geven we geen extra informatie over de inhoud van onze tests. Alle kandidaten moeten gelijke kansen krijgen bij het afleggen van de tests en moeten over dezelfde informatie beschikken. Daarom geven we je, voor je met de test zelf begint, alle nodige informatie via de testinstructies en voorzien we je ook een voorbeeldvraag.

Een kladblad gebruiken

Voor de meeste van onze computergestuurde tests geven we geen kladblad meer. Uit de e-mail die je krijgt ter bevestiging van je inschrijving voor een computergestuurde test kan je afleiden of je al dan niet een kladblad mag gebruiken. Als je een kladblad ter beschikking, dan zal er je gevraagd worden een balpen mee te brengen. 

Tests die voor iedereen toegankelijk zijn

We investeren sterk in acties om iedereen gelijke kansen te kunnen geven. Dat doen we met name door onze selectietests aan te passen. Ontdek welke acties we ondernemen om ervoor te zorgen dat iedereen toegang tot werk heeft.