Assessmentoefening

De assessmentoefening is een mondelinge test in de vorm van een situationele case.

Met de assessmentoefening meten we verschillende gedragsgerichte competenties.  De vorm van de assessmentoefening varieert naargelang het soort taak en de competenties die worden gemeten.

Aan welk soort assessmentoefeningen mag je je verwachten? 

Analyse en presentatie

In een analyse- en presentatieoefening moet je informatie uit een aantal documenten analyseren en ofwel een oplossing voor een bepaalde problematiek voorstellen, ofwel een globale strategie ontwikkelen. Je moet je oplossing of strategie presenteren en verdedigen voor de jury.

Rollenspel

Afhankelijk van de competenties die belangrijk zijn voor de functie waarvoor je solliciteert, moet je bijvoorbeeld de rol van leidinggevende of onthaalbediende spelen. De situaties die hier worden gesimuleerd, zijn situaties die kenmerkend zijn voor de fictieve job.  Een leidinggevende krijgt bijvoorbeeld te maken met een ongemotiveerde medewerker, een onthaalbediende met een boze klant,…

Groepsoefening

In een groepsoefening moet je binnen een bepaalde tijd een probleem met andere kandidaten bespreken en oplossen. In sommige gevallen krijg je een opdracht of informatie die verschilt van die van de andere deelnemers.  Deze test heeft dan meestal de vorm van een debat waarin je je belangen moet verdedigen. Er zijn ook groepsopdrachten waarin je een 'vrije rol' krijgt.  Er wordt in dat geval niet specifiek vermeld wat er van je verwacht wordt. 

In dit soort opdrachten moet je bijvoorbeeld in groep iets (op)bouwen. De juryleden letten dan op jouw specifieke bijdrage binnen de groep.

Postbaktest

Je taak bestaat erin de memo’s uit je postvak door te nemen en te behandelen. Je bepaalt zelf de prioriteit van de verschillende memo’s en de manier waarop je er mee omgaat. Bij sommige van deze oefeningen wordt er gevraagd om een presentatie te geven waarin je je mening geeft over de thema’s, beslissingen neemt en een actieplan voorstelt.

Tips

 • Lees de instructies en de verschillende documenten waarin de informatie staat aandachtig door.
 • Probeer je in te leven in de situatie zoals ze wordt voorgesteld. 
 • Panikeer niet, gebruik je gezond verstand.
 • Om het probleem op te lossen hoef je geen specifieke technische kennis te hebben over de job in kwestie.
 • Je krijgt voorbereidingstijd: denk na over de context, de problematiek, jouw rol en een oplossing.

Overige nuttige info

Duur

 • Analyse en presentatie

  • Voorbereiding: maximaal 90 minuten
  • Test: 30 minuten
 • Rollenspel

  • Voorbereiding: maximaal 60 minuten
  • Test: 30 minuten
 • Collectieve opdracht

  • Voorbereiding: maximaal 30 minuten
  • Test: 30 minuten
 • Postbaktest

  • Voorbereiding: maximaal 65 minuten
  • Test: maximaal 30 minuten