Bevordering naar niveau A

Ben je benoemd op niveau B binnen de federale overheid en wil je doorgroeien? Dan kan je deelnemen aan de bevordering naar niveau A. 

Deelnemingsvoorwaarden

Om deel te nemen aan de bevorderingsprocedure naar niveau A moet je:

  •  benoemd zijn (statutair) binnen de federale overheid in niveau C of B.
  • administratief aan alle vereisten voldoen om aanspraak te kunnen maken op de bevordering.
  • een positieve beoordeling ontvangen hebben in je laatste evaluatie in het kader van de ontwikkelcirkels (vermelding voldoet aan de verwachtingen of uitzonderlijk).

Als je tijdens de procedure niet langer aan één van deze voorwaarden voldoet, verlies je het voordeel van je eventueel slagen voor de test.

Je kan niet deelnemen als je nog stage loopt of als je contractueel bent.  

Militairen, personeelsleden van de NMBS en de Federale Politie en statutaire ambtenaren van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie kunnen niet aan de bevorderingsprocedure deelnemen.  Het toepassingsgebied ligt vast bij wet (KB van 22 juli 1993).

Procedure

De bevordering naar niveau A bestaat uit 3 reeksen.

  1. Generieke screening
  2. Evaluatie van de kennisverwerving
  3. Functiespecifieke testen

Generieke screening wordt georganiseerd door Werkenvoor.be. Deze vindt op regelmatige basis plaats.  Wil je op de hoogte blijven van de vacatures en procedures die op Werkenvoor.be worden gepubliceerd, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Generieke screening

Je krijgt 3 uur en 30 minuten om 3 computergestuurde tests af te leggen. Klik op de tests voor meer informatie en om een demo te bekijken. Heb je deze tests reeds afgelegd, dan is het mogelijk dat je er een vrijstelling voor hebt of dat je tijdelijk uitgesloten bent.

Binnen de week nadat je de tests hebt afgelegd zijn je resultaten beschikbaar in je online account. Lees meer informatie om je resultaten en de motivering ervan beter te begrijpen.

Je bent geslaagd als je voor elke test minstens 50 op 100 behaalt. Je krijgt dan een vrijstelling. Die vrijstelling geldt levenslang voor de eerste reeks tests in het kader van de bevordering (niveau A, B of C).

Als je niet geslaagd bent, mag je gedurende 6 maanden niet meer aan deze reeks deelnemen. Je kan je wel inschrijven voor de volgende procedures voor bevordering naar het niveau A - Generieke screening.  Je krijgt dan enkel toegang tot de testsessies die georganiseerd worden na de einddatum van je uitsluitingsperiode.

Als je geslaagd bent voor de testen van reeks 1, of je was vrijgesteld omdat je er voorheen al voor slaagde, dan krijg je een digitaal certificaat in je online account. Dit certificaat bewijst je levenslange vrijstelling in het kader van bevordering. Je moet dit certificaat bezorgen aan je personeelsdienst. Heb je in een vroegere procedure je algemeen brevet behaald in het kader van de bevordering naar niveau A, dan leg je dit voor aan je personeelsdienst.

Evaluatie van de kennisverwerving

  • Als je een masterdiploma hebt, moet je dit voorleggen aan je HR-afdeling. Je bent dan vrijgesteld voor de reeks “Evaluatie van de kennisverwerving”.
  • Als je geen masterdiploma hebt, moet je 4 vakken volgen in een masteropleiding.

Je moet 4 cursussen (van minstens 4 ECTS-studiepunten) uit een masterprogramma van een universiteit of hogeschool volgen. Eén vak moet betrekking hebben op recht, economie of overheidsfinanciën en 3 vakken zijn vrij te kiezen, in overleg met de P&O-directeur. 

Informeer je via de website van elke universiteit over de stappen die je moet volgen en hoe je je moet inschrijven.  Je werkgever betaalt het inschrijvingsgeld. Meer informatie vind je op de website van de FOD BOSA. 

Je moet voor alle cursussen geslaagd zijn vooraleer je je kan inschrijven voor de functiespecifieke screening.

Functiespecifieke testen

Ben je geslaagd voor de voorgaande reeksen of had je er een vrijstelling voor, dan kun je deelnemen aan de tests van deze stap.

Bezorg een kopie van je diploma of van je attesten van slagen aan je personeelsdienst.  De personeelsdienst zal je de links naar de vacatures van de functiespecifieke screening bezorgen.  Wie deze link niet heeft, krijgt deze vacatures niet te zien op Werkenvoor.be. 

Lees de functiebeschrijving om te weten welke tests je moet afleggen.  De tests worden aangepast aan de in te vullen functie. Wij meten of je over de specifieke competenties beschikt om een bepaalde betrekking naar behoren uit te oefenen. In de functiebeschrijving staat om welke tests het gaat, welke competenties er gemeten worden en wanneer de tests ongeveer plaatsvinden. Wil je hier meer over weten, bezoek dan onze infopagina’s over onze tests.  

Je krijgt je resultaat in je online account zodra alle kandidaten de tests hebben afgelegd.

Als je niet geslaagd bent voor de tests van deze derde reeks, dan kun je je opnieuw inschrijven voor de functiespecifieke screening. 

Resultaten

We stellen een laureatenlijst op. Deze lijst is 2 jaar geldig en kan eenmalig met 2 jaar worden verlengd. De rangschikking in deze lijst wordt gerespecteerd. We bezorgen deze lijst aan de rekruterende dienst. Het zijn de overheidsdiensten die verantwoordelijk zijn voor de effectieve aanwervingen.

Binnen je eigen organisatie

Je kan bevorderd worden naar een job op niveau A binnen je eigen organisatie. Dat betekent dat je eigen organisatie je een job van het niveau A, klasse A1 of A2, kan aanbieden.

Binnen een andere organisatie

Je kan bevorderd worden naar een job op niveau A binnen een andere organisatie. De laureatenlijsten worden na 3 maanden namelijk opengesteld voor andere overheidsdiensten. Je kan met andere woorden ook een job op niveau A aangeboden krijgen binnen een andere dienst. Het kan om een job op niveau A, klasse A1 of A2 gaan. Hiervoor wordt een bijkomende screening georganiseerd, meestal een interview.

Interne markt

Om je jobkansen te verhogen, kan je ook solliciteren voor statutaire jobs op niveau A binnen de federale overheid via interne mobiliteit.

Overige nuttige info