Inschrijven voor taaltesten

Om je inschrijvingen te beheren, moet je een online account hebben op ons platform. Zodra je account actief is, kan je je via je account in- en uitschrijven voor taaltesten.

Log in en ga naar de rubriek "Taaltesten" en dan naar het tabblad, "Inschrijven voor taaltesten".

Taaltesten in bestuurszaken

Inschrijven voor een taalprocedure

Kies  het testtype en vermeld de taal van je diploma en de taal van de test die je wilt afleggen. Selecteer vervolgens de gewenste taalprocedure. Afhankelijk van je keuze, kan je gevraagd worden aanvullende informatie te geven, zoals je opleidingsniveau of functie.

Heb je deze velden ingevuld, klik dan op de knop met “Kies een datum”. 
 
Als er geen data te zien zijn, betekent dat dat alle testsessies momenteel volzet zijn.  We raden je aan regelmatig de beschikbaarheden te raadplegen. Er komen immers geregeld plaatsen vrij doordat kandidaten zich uitschrijven en daarnaast publiceren we ook regelmatig bijkomende plaatsen voor de mondelinge taaltesten op verschillende momenten doorheen de maand. We blijven ook op elke eerste vrijdag van elke maand nieuwe testdata publiceren. 

Als er testdatums beschikbaar zijn, kan je je inschrijven voor een testmoment naar keuze. Je krijgt vervolgens een bericht dat je inschrijving bevestigt. Pas als je een testmoment hebt kunnen kiezen, is je inschrijving voor een taalprocedure afgerond. 

De verschillende onderdelen van een taalprocedure leg je steeds in een bepaalde volgorde af. Je kan dus niet kiezen welke module je eerst aflegt. Eens je geslaagd bent voor het eerste deel van een module, krijg je een bericht dat je je mag inschrijven voor een volgende module.

Inschrijven voor een taaltest (als je al in een procedure zit)

Je inschrijvingen voor taaltesten kan je vastleggen en beheren in je online account. 
De inschrijfpagina vind je in je account via de rubriek "Taaltesten". Klik vervolgens onder "Mijn taaltesten" op "Details" van de procedure waarvoor je een testdatum wilt selecteren. Als er data beschikbaar zijn, worden deze weergegeven in de sectie bestemd voor de volgende module die je moet afleggen. Selecteer de datum van je keuze, waarna je een bericht ontvangt ter bevestiging van je inschrijving.

Zie je geen testdata, dan betekent dat dat alle testsessies momenteel volzet zijn. Check regelmatig je account om te zien of er nieuwe sessies zijn bijgekomen. We publiceren regelmatig bijkomende plaatsen voor de mondelinge taaltesten op verschillende momenten doorheen de maand. Daarnaast blijven we op elke eerste vrijdag van elke maand nieuwe testdata publiceren. Ook door annuleringen komen er regelmatig plaatsen vrij.

Heb je aanpassingen nodig?

Gelijke kansen zijn de leidraad bij onze procedures. Om gelijke kansen te waarborgen, kunnen personen met een handicap, leerstoornis of ziekte tijdens hun testen gebruikmaken van redelijke aanpassingen.

Taaltesten in gerechtszaken

Zodra de inschrijvingsperiode geopend is, kunnen de kandidaten zich inschrijven voor een taaltesten voor magistraten en gerechtspersoneel.

Bekijk de registratiestappen beschreven in het vorige deel (taaltesten in bestuurszaken) voor meer informatie over hoe je je inschrijft voor een testmoment of voor een certificeringsprocedure.

Taaltesten voor selectiedoeleinden

Als deelnemingsvoorwaarde

Als voor een selectie waaraan je deelneemt een taalcertificaat vereist is, moet je dit zelf binnen de gestelde termijn behalen door tijdig de nodige stappen te ondernemen.

Je kan je inschrijvingen voor taaltesten beheren via je online account. Raadpleeg de hierboven beschreven afmeldingsstappen voor informatie over het afmelden voor je testdata en certificeringsprocedures.

Voor sommige terugkerende selecties is het mogelijk dat je al vóór de start van de selectie weet welk certificaat vereist is. In dat geval raden we je aan je zo snel mogelijk in te schrijven voor de desbetreffende taaltesten om je sollicitatie voor te bereiden.

Als stap van een selectie

Wanneer je in het kader van de selectieprocedure taaltesten moet afleggen, zullen de selectiemedewerkers of het team taalcertificering je tijdig inlichten over de verschillende inschrijvingsmodaliteiten en de keuzemogelijkheden qua datums.