Je voorbereiden op een taaltest

Leg je binnenkort een taaltest af? Welke soort test je ook gaat afleggen, we raden je sowieso aan om aandachtig de volgende tips te lezen. Zo kan je je zo goed mogelijk voorbereiden.

Algemene tips

Vóór de test

Wij raden je aan de specifieke pagina te raadplegen van de test die je wil afleggen. Daar vind je informatie over de verschillende verwachtingen, slaagdrempels en andere contextuele informatie om je op de testen voor te bereiden.

Als je vanwege een handicap, leerstoornis of ziekte nood hebt aan redelijke aanpassingen, moet je de nodige stappen ondernemen voor je je voor de tests inschrijft.

De dag van de test

Hierbij enkele tips om ervoor te zorgen dat de test goed verloopt:

 • Meld je op de geplande dag en het voorziene tijdstip aan op het adres dat vermeld staat in de inschrijvingsbevestiging die je per e-mail ontving.
 • Om alles vlot te laten verlopen, vragen we je 15 minuten op voorhand aanwezig te zijn. Zorg dat je op tijd bent! Als je te laat bent, kan je niet meer deelnemen aan de test. 
 • Voordat de sessie van start gaat, zullen we je identiteit controleren.  Hou je identiteitskaart dus bij de hand.
 • Heb je redelijke aanpassingen aan de test gevraagd wegens een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Meld dit aan de testbegeleider wanneer je het testlokaal binnenkomt.
 • Voor de test van start gaat, zal je concrete uitleg krijgen over het verloop ervan.
 • Leef de regels na die voor al onze testen gelden.
  • Je mag geen smartphone, toestel met internetverbinding of andere communicatiemiddelen gebruiken.
  • Je mag niet met de andere kandidaten praten.
  • Enkel de documenten die je ter beschikking krijgt, mag je gebruiken bij deze test. Je mag geen persoonlijke documenten gebruiken.

Als je die regels niet naleeft, word je uitgesloten van de betrokken selectie.

Specifieke tips

Lees aandachtig onze aanbevelingen die we hieronder meegeven naargelang van het soort test dat je gaat afleggen.

Computergestuurde testen

Bereid je voor

 • Breng je identiteitskaart mee.
 • Maak kennis met ons testplatform door de demo's te raadplegen op de pagina met info over de taalprocedure die je gekozen hebt. Met onze oefenmodule leer je thuis de omgeving van ons testplatform kennen en de verschillende bijbehorende tools. Tijdens de computergestuurde tests worden er immers verschillende digitale tools ter beschikking gesteld.

Hier vind je ons testaanbod

Voor je aan de test begint

 • Luister aandachtig naar de begeleider. Hij/zij zal je uitleg geven over hoe je de test start en eindigt.
 • Lees altijd aandachtig de testinstructies.  Je hebt genoeg tijd om ze rustig door te nemen.
 • Neem je tijd om de voorbeeldvragen te beantwoorden voor je de eigenlijke test start.  Zo weet je hoe je de verschillende soorten vragen correct kan beantwoorden.

Tijdens de test

 • Blijf kalm tijdens de test.
 • Beantwoord de vragen zo goed mogelijk en leg de test volledig af. Gaat het om een test waarbij er geen strafpunten worden afgetrokken voor fouten? Probeer dan alle vragen te beantwoorden.
 • Als je verschillende tests aflegt binnen één sessie, probeer in alle testen tot het einde te geraken, ook al denk je dat een ervan niet zo goed is verlopen.
 • Hou de tijd goed in de gaten. Op de statusbalk van je test zie je de resterende tijd van je test.

Mondelinge proeven

Bereid je voor

 • Breng je identiteitskaart en een pen mee.
 • Raadpleeg voor de mondelinge taaltoetsen met presentatie de voorbeeldtaken in de beschrijving van de testprocedure die je gekozen hebt om je vertrouwd te maken met het soort vragen dat je zal worden gesteld.
 • Fris vooraf je kennis en woordenschat van je vakgebied in de testtaal op.

Tijdens de mondelinge test

 • Wees niet bang voor stiltes. Je mag altijd even nadenken voor je een vraag beantwoordt.
 • Probeer het gedrag van de juryleden niet te interpreteren om je resultaat te voorspellen.  Deze mensen zijn immers opgeleid om professioneel en neutraal te zijn en zich ook verwelkomend en vriendelijk te gedragen. 
 • Onze juryleden noteren zaken tijdens je test. Ze noteren zoveel mogelijk zaken om achteraf genoeg materiaal te hebben om je een volledige evaluatie te kunnen bieden. 
 • Zorg ervoor dat je professioneel gekleed bent en dat je je gepast gedraagt.