Artikel 10 bis

Doelpubliek Mandatarissen en ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor tweetalige teams in de centrale FOD’s en POD’s en daarbij medewerkers van een andere taalrol moeten evalueren
Kennisniveau Administratief - functionele tweetaligheid – voldoende kennis
Beschikbare talen Frans en Nederlands
Federale premie Geen

Het certificaat artikel 10 bis is specifiek gericht op het volgende doelpubliek:

 • Ambtenaren belast met het evalueren van medewerkers van de andere taalrol in een tweetalig team van een FOD of een POD gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de hoedanigheid van teamverantwoordelijke (centrale diensten);
 • Mandaathouders of ambtenaren die deel uitmaken van de volgende categorieën in een FOD of POD in Brussel (centrale diensten): voorzitter, voorzitter van het directiecomité, houder van een managementfunctie -1, functioneel directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie, voor zover je evaluator bent, ambtenaar belast met de leiding van de juridische dienst; of een andere functie uitoefent aangewezen bij een specifiek koninklijk besluit. In al deze gevallen moet je zowel artikel 10 bis als artikel 11 bis behalen en eerst voor de test 11 bis slagen.

Vanaf 1 januari 2022 is er bij de federale overheid een nieuw evaluatiesysteem Symfonie in gebruik. Voorlopig is de taaltest artikel 10 bis nog gebaseerd op het oude systeem. Het formaat van de testen en de informatie op deze pagina worden bijgewerkt zodra de testprocedure aangepast is op basis van het nieuwe evaluatiesysteem.

Verloop van de procedure

Voor de taalprocedure artikel 10 bis moet je twee verschillende modules afleggen:

 • Gespreksvaardigheid (rollenspel)
 • Lezen

We nodigen je twee keer uit om telkens één module af te leggen.

Stap 1: Mondelinge proef

De mondelinge proef bestaat uit een rollenspel waarbij onze jury je vaardigheid om een evaluatiegesprek in de testtaal te voeren zal beoordelen.

Wat wordt er van mij verwacht?

Je bent in staat deel te nemen aan een vloeiend en spontaan gesprek waarbij normale interactie met moedertaalsprekers mogelijk is. Je bent in staat een evaluatiegesprek te voeren, waarbij je actief deelneemt aan de discussie, een standpunt kan uitleggen en verdedigen, voor- en nadelen van diverse opties kan geven en vlot kan inspelen op wat de gesprekspartner aanbrengt (niveau B2 van het ERK).

Een jurylid zal de rol spelen van de medewerker of medewerkster die je moet evalueren. Je krijgt 30 minuten tijd om de proef voor te bereiden.
 

Stap 2: pc-test

Lezen

Tijdens het tweede deel van deze taalprocedure wordt je leesvaardigheid tijdens een pc-test getest.

Wat wordt er van mij verwacht?

Je bent in staat lange en complexe feitelijke en literaire teksten, gespecialiseerde artikelen en lange technische instructies te begrijpen, zelfs wanneer deze geen betrekking hebben op je eigen domein. Deze test vereist een hoge graad passieve woordenschatkennis (niveau C1 van het ERK).

Welk soort vragen kan ik verwachten?

Je kan verschillende soorten vragen krijgen: samenvattend (“Wat werd er in dit luisterfragment verteld?”), gebaseerd op logische redenering (“Wat is een logisch antwoord op deze vraag?”) of aan te vullen tekst (“Welk woord past in deze context?”).

Om voor deze procedure te slagen, moet je minstens 60 % behalen voor elke module.

Vrijstellingen voor deze procedure

Het bezit van minstens één van de volgende certificaten stelt je vrij van deze procedure:

Taalartikels grondige kennis

 • Artikel 7 niveau 1/A
 • Artikel 7 niveau 2+/B

Taalartikels voldoende kennis

 • Artikel 14, eerste lid, als je voor alle modules minstens 60 % behaalde
 • Artikel 13
 • Artikel 12
 • Artikel 9§2 voldoende kennis

Meer info over de vrijstellingen voor taaltesten

Duur

 • Stap 1: 50 minuten

  Voorbereiding: 30 minutes
  Gesprek: 20 minutes

 • Stap 2: 60 minutes

  Lezen

Demos taaltesten

Hier vind je een hulpmiddel om je vertrouwd te maken met onze taaltesten.

Als je op de links klikt, gaat er een nieuw venster open.

Webplatform