Artikel 11 bis

Doelpubliek Mandatarissen belast met het behoud van de eenheid in de rechtspraak in de centrale FOD’s en POD’s
Kennisniveau Administratief - functionele tweetaligheid
Beschikbare talen Frans en Nederlands
Federale premie Geen

Het certificaat artikel 11 bis is specifiek gericht op het volgende doelpubliek:

 • Ambtenaren belast met het evalueren van medewerkers van de andere taalrol in een tweetalig team van een FOD of een POD gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de hoedanigheid van teamverantwoordelijke (centrale diensten);
 • Mandaathouders of ambtenaren die deel uitmaken van de volgende categorieën in een FOD of POD in Brussel (centrale diensten): voorzitter, voorzitter van het directiecomité, houder van een managementfunctie -1, functioneel directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie, voor zover je evaluator bent, ambtenaar belast met de leiding van de juridische dienst; of een andere functie uitoefent aangewezen bij een specifiek koninklijk besluit. In al deze gevallen moet je zowel artikel 10 bis als artikel 11 bis behalen en eerst voor de test 11 bis slagen.

Verloop van de procedure

Voor de taalprocedure artikel 11 bis moet je één enkele module afleggen:

 • Een woordenschattest voor een jury

We nodigen je één keer uit om deze module af te leggen.

Enige stap: Mondelinge proef

Woordenschattest

 • Je krijgt 20 minuten de tijd om een woordenschatlijst van 40 opgaves te vertalen van je diplomataal naar de doeltaal.
 • Deze woordenschattest is gebaseerd op de specifieke syllabus die in de rechterkolom staat.
 • Je krijgt geen voorbereidingstijd voor deze test. Na je onthaal door de jury vertaal je de voor jouw test geselecteerde woorden.

Om voor deze procedure te slagen, moet je minstens 70 % behalen voor deze module.

Vrijstellingen voor deze procedure

Het bezit van minstens één van de volgende certificaten stelt je vrij van deze procedure:

Taalartikels grondige kennis

 • Artikel 7 niveau 1/A
 • Artikel 7 niveau 2+/B

Taalartikels voldoende kennis

 • Artikel 14, eerste lid, als je voor alle modules minstens 60 % behaalde
 • Artikel 13
 • Artikel 12
 • Artikel 9§2 voldoende kennis

Meer info over de vrijstellingen voor taaltesten

Duur

Enige stap: 20 minuten

Woordenschattest voor een jury

Demos taaltesten

Hier is de syllabus om te leren voor de woordenschattest

Woordenschat Syllabus