Kieswijzer - taaltesten

Weet je niet zeker welke test je moet kiezen? Vul deze vragenlijst in...

Kies je situatie:

Ik ben al ambtenaar of ik wil bij de overheid werken

Ik ben een magistraat of ik werk voor een hof, een rechtbank of het parket

Ik moet een taalcertificaat behalen voor niet-beroepsmatige doeleinden (naturalisatie, inschrijving op school, enz.).

Ik heb een taalcertificaat nodig om mijn CV te versterken. Ik kies voor de taaltest