Uitschrijven van een taaltest

Om je inschrijvingen te beheren, moet je een online account hebben op ons platform. Zodra je account actief is, kan je je via je account in- en uitschrijven voor taaltesten.

Log in en ga naar de rubriek "Taaltesten".

Procedures die geen deel uitmaken van een selectie

Uitscrijven van een taalprocedure

Wil je je procedure beëindigen? Je kan je in- en uitschrijvingen beheren via je online account.

Om je uit te schrijven voor een procedure, log je in op je online account en ga je naar de rubriek "Mijn taaltesten". Hier vind je de taalprocedure waarvoor je momenteel bent ingeschreven (rubriek "huidige taaltesten"). Om je uit te schrijven voor de procedure, klik je op "uitschrijven" rechts van de titel van de procedure.

Je kan je alleen uitschrijven voor een testprocedure als je geen testdatum hebt gepland. Als je een testdatum hebt gepland, moet je eerst de betreffende test annuleren, zoals hieronder wordt uitgelegd.

Uitschrijven van een taaltest

Komt je testdatum je niet meer uit? In dat geval vragen we dat je je uiterlijk 48 uur voor je test uitschrijft. Dit kan als volgt:

  • Log in op je online account en ga naar de rubriek "Mijn taaltesten".
  • Klik op de details van de testprocedure waarvoor je bent ingeschreven.
  • Rechts van de module waarvoor je bent ingeschreven, klik je op "uitschrijven".

Als je dit binnen de vereiste termijn doet, wordt je uitschrijving niet als een afwezigheid beschouwd en kan je een ander tijdstip kiezen als er testdata beschikbaar zijn.

Als je ingeschreven bent voor een procedure die deel uitmaakt van onze taaltesten voor het juridisch personeel of de magistraten, zal je, indien je je uitschrijft, moeten wachten tot de volgende zitting om je opnieuw in te schrijven. Het aantal plaatsen voor deze taaltesten is immers beperkt. 

Als je je te laat uitschrijft (minder dan 48 uur op voorhand) of niet opdaagt voor je test, kan je gedurende drie maanden niet meer deelnemen aan de taaltesten.

Nieuwe data voor taaltesten in bestuurszaken worden de eerste vrijdag van elke maand gepubliceerd.

Taaltesten in het kader van selecties

Als voor een selectie waaraan je deelneemt een taalcertificaat vereist is, moet je dit zelf binnen de gestelde termijn behalen door tijdig de nodige stappen te ondernemen.

Je kan je inschrijvingen voor taaltesten beheren via je online account. Raadpleeg de hierboven beschreven uitschrijvingsstappen voor informatie over het uitschrijven voor je testdata en certificeringsprocedures.

Wanneer je in het kader van de selectieprocedure taaltesten moet afleggen, zullen de selectiemedewerkers of het team taalcertificering je tijdig inlichten over de verschillende inschrijvingsmodaliteiten en de keuzemogelijkheden qua datums. Wanneer je je wil uitschrijven voor dergelijke taaltest, neem je best contact op met de medewerker. 

De data van de taaltests voor de selecties zijn niet erg flexibel en de plaatsen zijn beperkt. Als je niet opdaagt op je test of deze wil annuleren en er zijn geen andere sessies gepland, wordt je sollicitatie voor de functie niet meer in aanmerking genomen.