Objectieve en transparante selectieprocedures

Binnen onze federale selectieprocedures passen we enkele algemene principes toe die bijdragen tot gelijke kansen. We zetten ze even op een rijtje hieronder.

Anonieme screening

De eerste stappen van onze federale selectieprocedures gebeuren altijd anoniem. Jouw persoonlijke gegevens (naam, leeftijd, gender, …) blijven verborgen bij de screening van jouw ervaring en bij het afleggen van pc-testen.

Waarom? Vooroordelen spelen niet mee bij onze evaluaties. We garanderen anonimiteit tot aan het selectiegesprek. . Pas net voor de start van je interview, krijgt de jury jouw persoonlijke informatie. Zo kan de jury zich nog beter focussen op jouw competenties en ervaring.

Competenties boven ervaring

Binnen de federale overheid zijn er veel functies zonder ervaringsvereisten. Waar ze wel van toepassing is, moet ze redelijk blijven. Bovendien beschouwen we deeltijds werken als voltijdse ervaring.
We kijken in onze selectieprocedures in de eerste plaats naar competenties. Jouw competenties kan je aantonen aan de hand van zowel professionele als niet-professionele ervaringen. Lees hier hoe een interview verloopt.

Waarom? Personen die slachtoffer zijn van discriminatie hebben vaak minder kans om ervaring op te doen. We willen hun kansen vergroten en divers talent aantrekken en beperken bewust de ervaringsvereisten.

Gemengde jury

We streven naar een genderevenwicht in de selectiejury’s. Bij een standaard selectieprocedure met een jury van 3 personen, proberen we ervoor te zorgen dat er maximum 2 personen van hetzelfde geslacht zijn. Bij een topselectie is er een 50/50-verdeling (met uitzondering van de voorzitter). 

Waarom? Een genderevenwichtige jury leidt tot een meer objectieve beoordeling. Een groepsevaluatie is rijker én objectiever.

Soepelere deelnemingsvoorwaarden

We stellen sommige functies open voor personen die daar niet het vereiste diploma voor hebben.

Waarom? Sommige functies zijn knelpuntberoepen. Dit zijn jobs die moeilijk in te vullen zijn, omdat er een tekort is aan kandidaten. Voor deze functies kunnen we de diplomavoorwaarden verlagen. Zo kan je bijvoorbeeld met een bachelordiploma deelnemen aan een functie waar je in principe een masterdiploma voor nodig hebt. Deze functies verschijnen automatisch als je op jouw diploma filtert in het joboverzicht. Per job vind je onder ‘Deelnemingsvoorwaarden’ ook steeds welke profielen in aanmerking komen.