Exclusieve vacatures voor mensen met handicap

De federale overheid wil meer mensen met een handicap aantrekken en zo de diversiteit van onze maatschappij weerspiegelen. Om dat voornemen waar te maken, zullen vanaf nu sommige vacatures enkel openstaan voor wie een handicap heeft.

Wat bieden we aan?

De federale overheid wil een verscheidenheid aan talenten aantrekken, dus ook mensen met een handicap. Hiermee willen we het goede voorbeeld geven en voor een positieve dynamiek zorgen op de arbeidsmarkt. Daarom zijn bepaalde contractuele vacatures exclusief voorbehouden voor mensen met een handicap

Wie voor deze jobs solliciteert, zal bovendien een kortere procedure moeten doorlopen, bijvoorbeeld door alle testen op één dag af te leggen of meteen op sollicitatiegesprek te mogen komen. Deze procedure wordt beschreven in de vacature.

Wie kan deelnemen ?

De selecties voor deze vacatures zijn uitsluitend bedoeld voor mensen met een handicap. Om deel te nemen aan het selectieproces moeten sollicitanten een attest van erkenning van een handicap hebben.

Voordat je solliciteert, moet je een van de attesten van erkenning van een handicap toevoegen in je online account. Je kan toevoegen in de volgende bestandsformaten: PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB.

Geldige attesten

 • Inschrijving bij het "Agence pour une Vie de Qualité, AVIQ"(anciennement l’ AWIPH).
 • Inschrijving bij het “Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap”, voorheen het “Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap”.
 • 2/B Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) uitgereikt door VDAB.
 • Inschrijving bij de "Service bruxellois francophone des Personnes handicapées".
 • Inschrijving bij de "Dienststelle für Personen mit Behinderung".
 • Bewijs dat je een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming geniet op basis van de wet van 27 februari 1987 houdende tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
 • Bewijs dat je in het bezit bent van een attest afgeleverd door de “Algemene Directie personen met een handicap” van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en fiscale voordelen.
 • Bewijs dat je het slachtoffer bent van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte en dat je hiervan een bewijs kan voorleggen van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 % afgeleverd door het “Fonds voor Arbeidsongevallen” in het kader van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.
 • Bewijs dat je het slachtoffer bent van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte en dat je hiervan een bewijs kan voorleggen van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% afgeleverd door het “Fonds voor Beroepsziekten” in het kader van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.
 • Bewijs dat je het slachtoffer bent van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte en dat je hiervan een bewijs kan voorleggen van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 % afgeleverd door een bevoegde geneeskundige dienst in het kader van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.
 • Je was het slachtoffer van een ongeval van gemeen recht en je kan het bewijs voorleggen van een blijvende ongeschiktheid van ten minste 66 % naar aanleiding van een gerechtelijke beslissing.
 • Je bent in het bezit van een attest van blijvende invaliditeitserkenning afgeleverd door jouw verzekeringsinstelling of door het RIZIV.

Naast dit attest zijn er nog steeds deelnemingsvoorwaarden waaraan je moet voldoen, zoals een vereist diploma of werkervaring. Het vereiste profiel wordt bepaald door de aanwervende overheidsdienst. We nemen alleen mensen aan die voldoen aan het vastgestelde profiel.

Bekijk de deelnemingsvoorwaarden gespecificeerd in de vacature zorgvuldig.

Gelijke kansen voor iedereen!

De federale overheid wil ieder talent een kans bieden. Een manier om dat te bewerkstelligen is "redelijke aanpassingen" aan de selectieprocedures te voorzien voor personen met een handicap, leerstoornis of ziekte.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Bekijk onze vacatures!

Alle jobs