Vacatures voorbehouden voor personen met een handicap

Sommige vacatures zijn voorbehouden voor personen met een handicap. Dit betekent dat enkel personen met een geldig attest van handicap op deze jobaanbiedingen kunnen solliciteren.

Wat zijn voorbehouden vacatures?

Voorbehouden vacatures zijn jobaanbiedingen:

 • waarop je enkel kan solliciteren met een geldig attest van handicap.
 • waarvoor je een kortere selectieprocedure doorloopt, bijvoorbeeld alle testen op één dag of enkel een interview. De procedure staat steeds beschreven in de functiebeschrijving.
 • voor contractuele of statutaire functies. Solliciteer je voor een statutaire functie? Dan voorzien we tijdens jouw eerste zes maanden op het werk extra ondersteuning via een kennismakingstraject. Je krijgt een begeleider toegewezen en er vinden regelmatig evaluatiegesprekken plaats. Zo zorgen we ervoor dat de samenwerking en integratie in de organisatie optimaal kunnen verlopen.

Je vindt deze vacatures:

 • als je in het joboverzicht onder ‘voorbehouden voor’ filtert op ‘personen met een handicap’.

Zijn er momenteel geen openstaande voorbehouden vacatures? Dan zie je deze filter niet.

Wie kan deelnemen?

Als kandidaat moet je:

 • een van de onderstaande attesten van handicap hebben. Voeg dit attest vóór je solliciteert toe in je online account. 
 • voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden, bijvoorbeeld een specifieke diploma- of ervaringsvereiste.  Deze deelnemingsvoorwaarden staan beschreven in de functiebeschrijving. Bekijk dit zorgvuldig.

Welke attesten van handicap, leerstoornis en ziekte zijn geldig om voorrang bij aanwerving aan te vragen of te solliciteren op een voorbehouden vacature?

 • Een erkenning bij één van deze instanties:
  • Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ)  - het vroegere AWIPH
  • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) – het vroegere Vlaams fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap
  • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB):
   Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) of attest advies Individueel Maatwerk (IMW)
  • Service public francophone bruxellois d'aide aux personnes handicapées (PHARE)
  • Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben
 • Een attest van inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming, op basis van de wet van 27 februari 1987 houdende tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
 • Een attest afgeleverd door de Algemene Directie Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en fiscale voordelen
 • Een attest van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 66 % of hoger afgeleverd door Fedris of de bevoegde geneeskundige dienst in het kader van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector 
 • Een attest van een blijvende ongeschiktheid van 66 % of hoger naar aanleiding van een gerechtelijke beslissing. 
 • Een attest van invaliditeitserkenning afgeleverd door jouw verzekeringsinstelling of door het RIZIV.
 • Een parkeerkaart voor personen met een handicap afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid.
 • Een European Disability Card (Europese invaliditeitskaart), afgeleverd door een bevoegde instelling.

Hoe solliciteren?

Stap 1: meld je aan op je online account

Heb je al een online account? Meld je aan.
Heb je nog geen account? Maak eerst een account aan op onze website.

Stap 2: voeg je attest(en) toe

 • Ga naar jouw ‘Persoonlijke gegevens’ in je cv.
 • Scrol naar de rubriek ‘Een handicap, leerstoornis of (chronische) ziekte?’. 
 • Voeg bij ‘Nieuw attest opladen’ één of meerdere geldige attesten toe. Dit is verplicht om in aanmerking te komen voor een voorbehouden vacature voor personen met een handicap.

Je kan volgende bestandsformaten toevoegen: PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB.

Stap 3: open de voorbehouden vacature

 • Ga terug naar de voorbehouden vacature. 
 • Klik op ‘Solliciteren’

Je volledig online profiel moet in orde zijn vóór je op de knop ‘Solliciteren’ klikt. Zorg ervoor dat je attest van handicap opgeladen is. Kijk ook na of al je persoonlijke gegevens, diploma’s en werkervaring correct zijn. 

Waarom voorbehouden vacatures?

De federale overheid wil meer talenten met een handicap aantrekken. We streven minimaal naar 3% personen met een handicap in ons personeelsbestand. Federale organisaties die dit quotum niet behalen, kunnen voorbehouden selectieprocedures organiseren voor personen met een handicap. Dit is een wettelijke positieve actie. Federale organisaties die het quotum behalen, mogen dit type procedures niet organiseren. 

Meer weten over deze maatregel? Lees hier alles over onze inspanningen voor een hogere tewerkstellingsgraad van personen met een handicap

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Bekijk onze vacatures!

Alle jobs