Voorrang bij aanwerving

Als persoon met een handicap kan je voorrang bij aanwerving aanvragen. Als je slaagt voor de selectieprocedure, dan krijg je de job met voorrang aangeboden. 

Wat is voorrang bij aanwerving?

Als persoon met een handicap kan je voorrang bij aanwerving aanvragen. Dit betekent dat je:

 • Als eerste de job krijgt aangeboden.
 • langer op de laureatenlijst blijft staan. Een kandidaat zonder voorrang blijft minstens 1 jaar op een lijst staan, een kandidaat met voorrang blijft automatisch 4 jaar op een lijst staan. 

Vragen er meerdere personen voorrang bij aanwerving aan voor dezelfde selectie? Dan krijgt de persoon met de hoogste score de job eerst aangeboden bij statutaire selecties. Bij contractuele selecties kiest de werkgever uit de geslaagden met voorrang.

Wanneer geldt voorrang bij aanwerving?

Voorrang bij aanwerving geldt:

 • Bij vacatures van federale organisaties die nog niet het quotum van 3% tewerkstelling van personen met een handicap behalen. Je vindt een overzicht van deze federale organisaties in de CIPH-rapporten op de website van de FOD BOSA.
 • Als kandidaat: 
  • moet je slagen voor de hele selectieprocedure.
  • Moet je een geldig attest van handicap hebben opgeladen.
  • werk je nog niet voor de federale overheid.

Je kan op elk moment voorrang bij aanwerving aanvragen: 

 • vóór je solliciteert, in je online account
 • bij je inschrijving voor een bepaalde selectie
 • tijdens jouw sollicitatieproces
 • net nadat je slaagt voor jouw sollicitatie (op voorwaarde dat de job nog niet is aangeboden)

Doe dit best zo snel mogelijk. Vraag je te laat voorrang bij aanwerving aan? Dan is de job misschien al aan iemand anders aangeboden. We houden in dat geval nog wel rekening met jouw aanvraag tot voorrang in de laureatenlijst. Voor statutaire functies blijft jouw recht op voorrang in deze lijst 4 jaar geldig. Dit betekent dat federale organisaties jou in die tijd nog kunnen uitnodigen voor andere functies. Voor contractuele functies blijft jouw recht op voorrang 1 à 2 jaar geldig.

Hoe voorrang bij aanwerving aanvragen?

Stap 1 : meld je aan op je online account

Heb je al een online account? Meld je aan.

Heb je nog geen account? Maak eerst een account aan op onze website

Stap 2: vink aan in je cv dat je voorrang wil

 • Ga naar jouw ‘Persoonlijke gegevens’ in je cv. 
 • Scrol naar de rubriek ‘Een handicap, leerstoornis of (chronische) ziekte?’. 
 • Vink het vakje ‘Ik wil voorrang bij aanwerving’ aan.

Stap 3: voeg je attest(en) toe

Voeg één of meerdere geldige attesten toe. Je vindt hieronder een lijst met alle mogelijke attesten. Dit is verplicht om in aanmerking te komen voor voorrang bij aanwerving. 

Je kan volgende bestandsformaten toevoegen: PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB.

Welke attesten van handicap, leerstoornis en ziekte zijn geldig om voorrang bij aanwerving aan te vragen of te solliciteren op een voorbehouden vacature?

 • Een erkenning bij één van deze instanties:
  • Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ)  - het vroegere AWIPH
  • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) – het vroegere Vlaams fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap
  • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB):
   Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) of attest advies Individueel Maatwerk (IMW)
  • Service public francophone bruxellois d'aide aux personnes handicapées (PHARE)
  • Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben
 • Een attest van inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming, op basis van de wet van 27 februari 1987 houdende tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
 • Een attest afgeleverd door de Algemene Directie Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en fiscale voordelen
 • Een attest van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 66 % of hoger afgeleverd door Fedris of de bevoegde geneeskundige dienst in het kader van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector 
 • Een attest van een blijvende ongeschiktheid van 66 % of hoger naar aanleiding van een gerechtelijke beslissing. 
 • Een attest van invaliditeitserkenning afgeleverd door jouw verzekeringsinstelling of door het RIZIV.
 • Een parkeerkaart voor personen met een handicap afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid.
 • Een European Disability Card (Europese invaliditeitskaart), afgeleverd door een bevoegde instelling.

Waarom geven wij voorrang bij aanwerving?

De federale overheid wil meer talenten met een handicap aantrekken en heeft hun talenten nodig. We streven minimaal naar 3% personen met een handicap in ons personeelsbestand. Federale organisaties die dit quotum niet behalen, geven voorrang bij aanwerving. Dit is een wettelijk verplichte positieve actie. Federale organisaties die het quotum behalen, mogen geen voorrang bij aanwerving toepassen.

Meer weten over deze maatregel? Lees hier alles over onze inspanningen voor een hogere tewerkstellingsgraad van personen met een handicap.