Redelijke aanpassingen

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte? Dan kan je een redelijke aanpassing vragen van je testen. Een redelijke aanpassing vermindert of verwijdert een drempel die jij ervaart. Door deze aanpassingen aan te bieden streven we gelijke kansen na.

Dit zijn enkele redelijke aanpassingen die we je ter beschikking stellen

 • een pc met vergroot- of voorleessoftware
 • een pc met een brailleleesregel
 • een tolk Vlaamse gebarentaal of Langue des Signes de Belgique Francophone
 • een rustige plaats
 • extra tijd om je proeven af te leggen

We bepalen jouw aanpassingen per stap van de procedure (pc-test, test op papier, mondelinge test), zodra je aanvraagdossier volledig is en goedgekeurd is.

Deze informatie is enkel van toepassing voor selectieprocedures en taaltesten die werkenvoor.be organiseert. Dit zijn de procedures waarvoor je je kan inschrijven via jouw online Werkenvoor.be-account.

Solliciteer je voor een job waarvoor de selectieprocedure niet via jouw Werkenvoor.be-account verloopt? Neem contact op met de selectieverantwoordelijke om aanpassingen aan te vragen. Je vindt de gegevens in de vacature.

Leg je een test af voor een opleiding veiligheids- of bewakingsagent? Neem contact op met je opleidingscentrum om aanpassingen aan te vragen.

Hoe vraag je redelijke aanpassingen aan? 

Stap 1 : meld je aan op je online account

Heb je al een online account? Meld je aan.

Heb je nog geen account? Maak er dan eerst één aan op onze website.

Stap 2 : vink in je cv aan dat je redelijke aanpassingen wil

 • Ga naar jouw ‘Persoonlijke gegevens’ in je cv. 
 • Scrol naar de rubriek ‘Een handicap, leerstoornis of (chronische) ziekte?’. 
 • Vink het vakje ‘Ik wil redelijke aanpassingen aan mijn testen en de selectieprocedures’ aan. Er verschijnt een nieuw formulier.
 • Beschrijf je handicap, leerstoornis of ziekte en duid de categorie ervan aan. Wees zo precies mogelijk. Aan de hand van deze informatie bepalen we welke redelijke aanpassingen mogelijk zijn.

Stap 3 : voeg je attest(en) toe

Voeg één of meerdere geldige attesten toe. Je vindt hieronder een lijst met alle mogelijke attesten. Dit is verplicht om in aanmerking te komen voor redelijke aanpassingen. 
Je kan volgende bestandsformaten toevoegen: PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB.

Welke attesten van handicap, leerstoornis en ziekte zijn geldig om redelijke aanpassingen aan te vragen?

 • Een erkenning bij één van deze instanties:
  • Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ)  - het vroegere AWIPH
  • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) – het vroegere Vlaams fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap
  • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
  • Service public francophone bruxellois d'aide aux personnes handicapées (PHARE)
  • Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben 
    
 • Een attest van inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming, op basis van de wet van 27 februari 1987 houdende tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
 • Een attest afgeleverd door de Algemene Directie Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en fiscale voordelen.
 • Een attest van een arbeidsongeschiktheid tot 65% afgeleverd door Fedris of de bevoegde geneeskundige dienst, in het kader van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector of in een gelijkwaardig stelsel
 • Een attest van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 66 % of hoger afgeleverd door Fedris of de bevoegde geneeskundige dienst in het kader van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.
 • Een attest van een ongeschiktheid tot 65% naar aanleiding van een gerechtelijke beslissing.
 • Een attest van een blijvende ongeschiktheid van 66 % of hoger naar aanleiding van een gerechtelijke beslissing. 
 • Een attest van invaliditeitserkenning afgeleverd door jouw verzekeringsinstelling of door het RIZIV.
 • Een parkeerkaart voor personen met een handicap afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid.
 • Een European Disability Card (Europese invaliditeitskaart), afgeleverd door een bevoegde instelling.
 • Een attest of verslag afgeleverd door een arts specialist, een huisarts, Medex, één van de centra voor leerlingenbegeleiding, Centres psycho-médico-sociaux of Kaleido dat een leerstoornis of een langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuigelijke beperking die een persoon in wisselwerking met diverse drempels kan beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de arbeidsmarkt vaststelt.
 • Een attest afgeleverd door een erkende onderwijsinstelling dat redelijke aanpassingen toekent tijdens de examens of tijdens het volgen van het onderwijs.
 • Een getuigschrift of diploma van het buitengewoon onderwijs (als je geen ander diploma hebt).
 • Een ander attest of verslag, dat een leerstoornis of een langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuigelijke beperking vaststelt die een persoon in wisselwerking met diverse drempels kan beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de arbeidsmarkt, voor te leggen ter analyse aan Werkenvoor.be.

Stap 4: selecteer de aanpassingen waarvan je gebruik wil maken

 • Je krijgt een lijst met mogelijke aanpassingen, zoals extra tijd, voorleessoftware, tekstvergroting,... Vink de aanpassingen aan die je denkt nodig te hebben per type test (pc-test, test op papier, mondelinge test) en leg je uit waarom je deze aanpassing zou nodig hebben.
 • Klik op ‘Bewaren’ om alle gegevens in je online account op te slaan. 

Let op: wil je redelijke aanpassingen krijgen? Dan moet je alle bovenstaande stappen doorlopen, vóór je een datum voor je test kiest. Doe je dit erna? Dan kunnen we je aanvraag niet analyseren en geen redelijke aanpassingen voorzien.

Wie kent de aanpassingen toe?

Het team Redelijke Aanpassingen bepaalt de redelijke aanpassingen per test en doet dit op basis van:

 • de test die je moet afleggen
 • de informatie die je ons bezorgt in je account
 • eigen expertise

We baseren ons op een databank met meer dan zevenduizend redelijke aanpassingen en werken nauw samen met experten op dit vlak.

Jouw informatie blijft vertrouwelijk. Alleen het team Redelijke Aanpassingen heeft toegang tot jouw aanvraag. Zij delen deze informatie enkel met de selectieverantwoordelijke als dit nodig is, bijvoorbeeld bij een redelijke aanpassing voor het interview of wanneer je zelf aangeeft dat je de jury wil informeren. Een vraag tot redelijke aanpassing heeft geen enkele impact op de beoordeling van jouw selectieprocedure. 

Praktische info

Ik vroeg redelijke aanpassingen aan. Waar vind ik terug of mijn aanvraag is goedgekeurd?

Zodra het team Redelijke Aanpassingen de redelijke aanpassingen toewijst, vind je deze terug bij de berichten in je online account. Je krijgt hier ook een melding van via mail.

Welke redelijke aanpassingen zijn op welk tijdstip beschikbaar?

Sommige redelijke aanpassingen zijn niet altijd beschikbaar, bijvoorbeeld een aparte ruimte of een specifieke software. Het team Redelijke Aanpassing neemt in dit geval contact met je op om een nieuwe datum voor te stellen of om een alternatief voor te stellen.

Om organisatorische redenen kan je enkel ‘s ochtends extra tijd voor een test krijgen. Denk je extra tijd nodig te hebben? Kies dan meteen voor een ochtendsessie.

Kan ik mijn testdatum kiezen, wijzigen of annuleren als ik redelijke aanpassingen aanvroeg?

Neem contact op met adapt.test@bosa.fgov.be als je

 • geen testdatum kan kiezen in je online account. 
 • de datum van je test wil wijzigen, maar geen andere datum kunt kiezen. 
 • afwezig zal zijn.

Zo kunnen wij je een datum geven waarop je de test in de beste omstandigheden kunt afleggen.

Let op: het is niet mogelijk om de datum van je test te wijzigen één dag op voorhand. Dan zijn de nodige voorbereidingen voor je redelijke aanpassingen al getroffen. 

Ik vroeg redelijke aanpassingen aan. Wat moet ik doen op het moment van mijn test?

Meld je bij de zaaltoezichters als je in de testruimte aankomt. Laat hen weten dat je om redelijke aanpassingen gevraagd hebt. Zij zorgen ervoor dat je de redelijke aanpassing krijgt waarop je recht hebt. 

Krijg je bij een test niet de extra tijd waarop je recht hebt? Meld dit minstens 15 minuten voor het einde van elke test aan de zaaltoezichters.

Voor welke testen kan ik redelijke aanpassingen aanvragen?

Je kan voor alle testen die georganiseerd worden door Werkenvoor.be redelijke aanpassingen aanvragen: 

 • Voor onze selectietesten en taaltesten volg je de procedure hierboven. 
 • Voor testen in het kader van een opleiding veiligheids- of bewakingsagent kan je redelijke aanpassingen aanvragen via je school. Neem hiervoor contact op met je opleidingscentrum. 

Let op: solliciteer je voor een job waarvoor de selectieprocedure niet via jouw online Werkenvoor.be-account verloopt? Dit zijn de procedures waarvoor je bijvoorbeeld via mail moet solliciteren, zoals een startbaanovereenkomst (voor -26-jarigen), een Talent Exchange-missie of de meeste niet-federale jobs.  Raadpleeg de vacature voor meer informatie rond redelijke aanpassingen van de testen of neem contact op met de selectieverantwoordelijke vermeld in de vacature om meer informatie te verkrijgen. 

Vragen? 

Heb je vragen over redelijke aanpassingen, je attesten, de keuze van een testdatum of de gegevens in je online account? Neem contact op met adapt.test@bosa.fgov.be.