Redelijke aanpassingen aan de tests

De federale overheid wil ieder talent een kans bieden. Een manier om dat te bewerkstelligen is "redelijke aanpassingen" aan de selectieprocedures te voorzien voor personen met een handicap, leerstoornis of ziekte. 

Dit zijn enkele hulpmiddelen die we je ter beschikking stellen: 

 • pc's met vergroot- of voorleessoftware
 • pc’s met een brailleleesregel
 • tolken gebarentaal
 • extra tijd om je proeven af te leggen

Zodra je je aanvraagdossier volledig hebt ingevuld en het is goedgekeurd, zullen er aanpassingen worden bepaald voor elke stap van de selectie.

Hoe redelijke aanpassingen aanvragen? 

Stap 1 : maak je account aan

Als je nog geen online account hebt, maak er dan een aan op onze website. 

Stap 2 : vink in je cv aan dat je redelijke aanpassingen wil

Vink in de persoonsgegevens van je cv onder de rubriek "Een handicap, leerstoornis of (chronische) ziekte" het vakje "Ik wil redelijke aanpassingen aan mijn testen en de selectieprocedures" aan.

Wanneer je dit vakje hebt aangevinkt, verschijnt een nieuw formulier. Hier wordt je gevraagd om je handicap, leerstoornis of ziekte zo goed mogelijk te beschrijven en de categorie ervan aan te duiden.  Wees precies, want aan de hand van deze informatie wordt onder andere bepaald welkeredelijke aanpassingen mogelijk zijn.

Stap 3 : voeg je attest(en) toe

Voeg dan één of meer van de mogelijke attesten toe. Je vindt hieronder een lijst met alle mogelijke attesten. Je dient dit attest toe te voegen om in aanmerkingen te komen voor redelijke aanpassingen. Je kan toevoegen in de volgende bestandsformaten: PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB.

Een ondertekend certificaat van ten minste één specialist (arts) is vereist. Een certificaat van een huisarts is niet geldig.

Geldige attesten

 • Inschrijving bij het "Agence pour une Vie de Qualité, AVIQ"(anciennement l’ AWIPH).
 • Inschrijving bij het “Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap”, voorheen het “Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap”.
 • 2/B Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) uitgereikt door VDAB.
 • Inschrijving bij de "Service bruxellois francophone des Personnes handicapées".
 • Inschrijving bij de "Dienststelle für Personen mit Behinderung".
 • Bewijs dat je een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming geniet op basis van de wet van 27 februari 1987 houdende tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
 • Bewijs dat je in het bezit bent van een attest afgeleverd door de “Algemene Directie personen met een handicap” van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en fiscale voordelen.
 • Bewijs dat je het slachtoffer bent van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte en dat je hiervan een bewijs kan voorleggen van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 % afgeleverd door het “Fonds voor Arbeidsongevallen” in het kader van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.
 • Bewijs dat je het slachtoffer bent van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte en dat je hiervan een bewijs kan voorleggen van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% afgeleverd door het “Fonds voor Beroepsziekten” in het kader van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.
 • Bewijs dat je het slachtoffer bent van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte en dat je hiervan een bewijs kan voorleggen van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 % afgeleverd door een bevoegde geneeskundige dienst in het kader van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.
 • Je was het slachtoffer van een ongeval van gemeen recht en je kan het bewijs voorleggen van een blijvende ongeschiktheid van ten minste 66 % naar aanleiding van een gerechtelijke beslissing.
 • Je bent in het bezit van een attest van blijvende invaliditeitserkenning afgeleverd door jouw verzekeringsinstelling of door het RIZIV.
 • Andere (bv. specialist voor leerstoornissen)

Stap 4: selecteer de aanpassingen waarvan je gebruik wil maken

Op dezelfde pagina vind je een lijst met mogelijke aanpassingen, zoals extra tijd, voorleessoftware, tekstvergroting,...Hier vink je de aanpassingen aan die je denkt nodig te hebben per type test  (pc-test, test op papier, mondeling test) en leg je uit waarom je deze aanpassing zou nodig hebben.

Klik vervolgens op "bewaren" om alle gegevens in je online account op te slaan. 

Let op: als je redelijke aanpassingen wil krijgen, dan moet je alle bovenstaande stappen hebben doorlopen voor je een testdatum voor je selectie kiest.  Indien dit niet het geval is, kunnen wij uw aanvraag niet analyseren en zal er geen redelijke aanpassing voorzien worden.

Hoe worden de aanpassingen toegekend? 

Het team Diversiteit bepaalt de redelijke aanpassingen per test en doet dit op basis van:

 • de af te leggen test zelf
 • de informatie die je ons bezorgt in je account
 • hun expertise

We baseren ons op een databank met meer dan zevenduizend redelijke aanpassingen en werken nauw samen met experten op dit vlak.

Praktische info

Waar vind ik de redelijke aanpassingen die me toegewezen zijn?

Zodra het team Diversiteit de redelijke aanpassingen toewijst, vind je deze terug bij de berichten in je online account. 

Beschikbaarheid van aanpassingen

 • Sommige redelijke aanpassingen zijn op bepaalde tijden niet mogelijk. Als je bijvoorbeeld een aparte ruimte nodig hebt, is die misschien niet beschikbaar op de door jou gewenste datum. In dat geval neemt het Diversity Team contact met je op om een nieuwe datum voor te stellen of om je een rustige plaats in de gebruikelijke testruimte toe te wijzen.
 • Om organisatorische redenen kan alleen 's ochtends extra tijd voor een test worden gegeven. Als je denkt extra tijd nodig te hebben, kan je het beste direct een ochtendsessie kiezen.

Kiezen, wijzigen of annuleren van je testdatum

Het kan gebeuren dat je geen testdatum kan kiezen in je online account. Neem in dat geval rechtstreeks contact op met adapt.test@bosa.fgov.be, zodat wij je een datum kunnen geven waarop je de test in de beste omstandigheden kunt afleggen.

Als je de datum van je test wil wijzigen, maar niet langer de mogelijkheid hebt om een andere datum te kiezen, neem dan ook contact op met adapt.test@bosa.fgov.be.

In de regel is het niet mogelijk de datum van je test te wijzigen de dag voordat deze plaatsvindt omdat de nodige voorbereidingen voor je redelijke aanpassing al getroffen zijn. Neem contact op met adapt.test@bosa.fgov.be. Doe dit ook als je waarschijnlijk afwezig zal zijn.

Op het moment van je test

Zodra je in de testruimte aankomt, meld je je bij de zaaltoezichters en zeg je hen dat je om redelijke aanpassingen gevraagd hebt. Zij zullen ervoor zorgen dat je de redelijke aanpassing krijgt waarop je recht hebt. Als he bij een test nog niet de extra tijd hebt gekregen waarop je recht hebt, moet je dit ten minste 15 minuten voor het einde van elke test aan de toezichthouders melden. 

Vragen? 

Als je vragen hebt over redelijke aanpassingen, je attesten, de keuze van een testdatum of de gegevens in je online account, kan je contact opnemen met adapt.test@bosa.fgov.be.